Играта „Европа е важна - прашање на вредности“ е бесплатна и може да се добие во PDF формат или како веб апликација.

„Европа е важна - прашање на вредности“ во PDF формат

Спушти ја брошурата (17.7 MB)

Спушти ја таблата за игра (19.8 MB)

„Европа е важна - прашање на вредности“ како offline веб апликација

(zip архива, нема потреба од инсталација, на повеќе јазици. Windows: направи unzip на архивата и кликни двапати на копчето ИГРАЈ или отвори index.html со Firefox. Mac/Linux: отвори index.html со Firefox.)

Спушти ја архивата (131 MB)