ვიდეო ხელმისაწვდომია რამდენიმე ენაზე:

ბულგარული - ფრანგული - ბერძნული - ნორვეგია - პოლონური - რუსული - ესპანური - უკრაინული

ევროპის პროგრამა ადამიანის უფლებათა განათლების შესახებ (HELP) მხარს უჭერს ევროპის საბჭოს წევრ სახელმწიფოებს   განახორციელოს ევროპის ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა კონვენციის იმპლემენტაცია ეროვნულ დონეზე, მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაციის შესაბამისად (2004)4, 2010წლის ინტერლეიკენის დეკლარაცია,2012წლის ბრაიტონის დეკლარაციისა და 2014წლის ბრიუსელის დეკლარაციის შესაბამისად.

ეს კეთდება შესაძლებლობების გასაზრდელად მოსამართლეების,ადვოკატებისა და პროკურორების შესაძლებლობების გასაზრდელად  ევროკავშირის წევრ 47    სახელმწიფოში, რათა მათ გამოიყენონ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია ყოველდღიურ საქმიანობაში. მართლაც, პროფესიონალი იურისტები,რომლებიც არიან ადამიანის უფლებათა დამცველები უნდა მიიღონ მაღალი ხარისხის სწავლება.  

წაიკითხე მეტი>>

"HELP 28", დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ

HELP 28   მხარს უჭერს პროფესიონალებს ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან  შეიძინონ ცოდნა და უნარ-ჩვევები, თუ როგორ უნდა გამოიყენონ ძირითად უფლებათა ქარტია, ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია და ევროპის სოციალური ქარტია. გარდა ამისა,ისინი გაეცნობიან ევროპულ იურისპრუდენციას. იგი ასევე აძლიერებს  ქსელის ეროვნულ ინსტიტუციებს და ადვოკატთა ასოციაციებს ევროკავშირში.

წაიკითხეთ მეტი