ვიდეო ხელმისაწვდომია რამდენიმე ენაზე:

ბულგარული - ფრანგული - ბერძნული - ნორვეგია - პოლონური - რუსული - ესპანური - უკრაინული

Avropa Şurasının, İngilis dilində HELP abbreviaturası ilə tanınan, Hüquqşünasların İnsan Hüquqları üzrə Tədrisinə dair Proqramı məhz bu məqsədlə yaradılıbdır. Proqram Brayton və Brüssel Deklarasiyalarına uyğun hazırlanmışdır. Proqram Avropa qitəsində müxtəlif kateqoriya hüquqşünasların, o cümlədən, hakim, prokuror və vəkillərin, tədrisə olan xüsusi ehtiyaclarını qarşılayır və insan hüquqları sahəsində yüksək keyfiyyətli tədrisi təmin edir. Proqram Avropa Şurasının insan hüquqları sahəsində mütəxəssislərin hazırlanması ilə bağlı bütün digər layihələrinin platformasıdur. O,  məhdud resursların israf edilmədən və mümkün qədər daha səmərəli istifadəsini təmin edir.

"HELP 28", დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ

HELP 28   მხარს უჭერს პროფესიონალებს ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან  შეიძინონ ცოდნა და უნარ-ჩვევები, თუ როგორ უნდა გამოიყენონ ძირითად უფლებათა ქარტია, ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია და ევროპის სოციალური ქარტია. გარდა ამისა,ისინი გაეცნობიან ევროპულ იურისპრუდენციას. იგი ასევე აძლიერებს  ქსელის ეროვნულ ინსტიტუციებს და ადვოკატთა ასოციაციებს ევროკავშირში.

წაიკითხეთ მეტი