The video is available in several languages:

Bulgarian - French - Greek - Norwegian - Polish - Russian - Spanish - Ukrainian

Avropa Şurasının, İngilis dilində HELP abbreviaturası ilə tanınan, Hüquqşünasların İnsan Hüquqları üzrə Tədrisinə dair Proqramı məhz bu məqsədlə yaradılıbdır. Proqram Brayton və Brüssel Deklarasiyalarına uyğun hazırlanmışdır. Proqram Avropa qitəsində müxtəlif kateqoriya hüquqşünasların, o cümlədən, hakim, prokuror və vəkillərin, tədrisə olan xüsusi ehtiyaclarını qarşılayır və insan hüquqları sahəsində yüksək keyfiyyətli tədrisi təmin edir. Proqram Avropa Şurasının insan hüquqları sahəsində mütəxəssislərin hazırlanması ilə bağlı bütün digər layihələrinin platformasıdur. O,  məhdud resursların israf edilmədən və mümkün qədər daha səmərəli istifadəsini təmin edir.

"HELP in the EU", funded by the European Union

The European Programme for Human Rights Education for Legal Professionals in the 27 European Union Member States (HELP in the EU) supports legal professionals from the EU in acquiring the knowledge and skills on how to refer to the Charter of Fundamental Rights of the European Union (the Charter), the European Convention on Human Rights (ECHR) and the European Social Charter (ESC).

Furthermore, they will get familiar with the European jurisprudence. It also reinforces the HELP Network of National Institutions (NTI) and Bar Associations (BA) in the EU.

Read More