Back

Earthquake in Albania: Secretary General expresses condolences and solidarity

Statement from Secretary General Marija Pječinović Burić
Secretary General Strasbourg 26 November 2019
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Earthquake in Albania: Secretary General expresses condolences and solidarity

“It is with heartfelt sorrow that I have been following the tragic developments ensuing from the massive earthquake that struck Albania today.

I would like to extend, on behalf of the Council of Europe, my sincere condolences to the families who lost the loved ones and to those who suffered injuries as a result of this terrible tragedy”.

Please be assured of our solidarity and support for Albania and its people in this difficult moment”.

 

Tërmeti në Shqipëri: Sekretarja e Përgjithshme Marija Pejčinović Burić shpreh ngushëllimet dhe solidaritetin e saj

Strasbourg, 26 nëntor 2019

Me keqardhje të thellë kam ndjekur zhvillimet tragjike pas tërmetit masiv që goditi Shqipërinë sot.

Në emër të Këshillit të Europës dëshiroj t’u shpreh ngushëllimet e mia të sinqerta familjeve që humbën të afërmit e tyre si dhe personave të lënduar nga kjo tragjedi.

Ju siguroj për solidaritetin dhe mbështetjen tonë për Shqipërinë dhe popullin e saj në këtë moment të vështirë.


Events Events
follow us follow us

       

Galleries Galleries
galleries link
Facebook Facebook
@coe on Twitter @coe on Twitter