Back

Ustavni sud BiH djelomično usvojio zahtjev Željka Komšića (U-14/12)

Sarajevo, Bosna i Hercegovina 27/03/2015
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Ustavni sud BiH djelomično usvojio zahtjev Željka Komšića (U-14/12)

Sarajevo, 27.03.2015. - Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao je 26. i 27. marta 2015. godine 91. plenarnu sjednicu na kojoj je odlučivao o jednom broju zahtjeva za ocjenu ustavnosti i apelacija o navodnim povredama ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Ustavni sud BiH je, između ostalih, odlučivao o zahtjevu Željka Komšića (člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine u vrijeme podnošenja zahtjeva) za ocjenu ustavnosti pojedinih odredaba Ustava Republike Srpske, Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koje, prema mišljenju podnosioca zahtjeva, nisu u skladu sa odredbama Protokola broj 12 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, odredbama Ustava BiH u vezi s Međunarodnom konvencijom o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije, kao i Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima. Naime, podnosilac zahtjeva smatra da ustavne odredbe entiteta čiju ocjenu ustavnosti traži prema kojima predsjednici i potpredsjednici moraju biti iz reda konstitutivnih naroda predstavljaju kršenje Ustava Bosne i Hercegovine i Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u odnosu na pripadnike Ostalih, kao i da su suprotne odluci Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci, budući da onemogućavaju da pripadnici Ostalih ravnopravno participiraju u obavljanju ovih javnih funkcija.

Ustavni sud BiH je djelomično usvojio zahtjev Željka Komšića i utvrdio da član 80. stav 2. tačka 4. (tačka 1. stav 2. Amandmana LXXXIII) i član 83. stav 4. (tačka 5. Amandmana XL dopunjena tačkom 4. Amandmana LXXXIII) Ustava Republike Srpske, član IV.B.1. član 1. stav 2. (dopunjen Amandmanom XLI) i član IV.B.1, član 2. st. 1. i 2. (izmijenjen Amandmanom XLII) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, te čl. 9.13, 9.14, 9.16. i 12.3. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine nisu u skladu sa članom II/4. Ustava Bosne i Hercegovine i članom 1. Protokola broj 12 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Međutim, Ustavni sud neće ukinuti navedene odredbe ustava entiteta i Izbornog zakona, odnosno neće naložiti Parlamentarnoj skupštini BiH, Narodnoj skupštini i Parlamentu Federacije BiH da izvrše usaglašavanje navedenih odredaba dok u domaćem pravnom sistemu ne budu usvojene ustavne i zakonodavne mjere kojim se okončava postojeća neusklađenost Ustava Bosne i Hercegovine i Izbornog zakona sa Evropskom konvencijom koju je utvrdio Evropski sud.


national pages national pages

Take HELP online courses!

Free Course Registration

news archive news archive

Looking for news from 2014?

Get the feed here!