Počeo HELP kurs o zaštiti od diskriminacije za pravosuđe u Bosni i Hercegovini

08 februara 2018 Sarajevo, Bosni i Hercegovina

Međunarodni standardi i mehanizmi za suzbijanje diskriminacije, uključujući i standarde nadzornih tijela Vijeća/Savjeta Evrope i Evropskog suda za ljudska prava su sastavni dio kursa učenja na daljinu o zaštiti od diskriminacije za pravosuđe u Bosni i Hercegovini koji je počeo 8. februara...

Read More

Održana obuka o diskriminaciji za javne institucije i nevladine organizacije u okviru projekta: “Jačanje institucije Ombudsmana za ljudska prava u borbi protiv diskriminacije“

17/05/2017 Banja Luka, Bosna i Hercegovina

U okviru projekta: “Jačanje institucije Ombudsmana za ljudska prava u borbi protiv diskriminacije“, koji je dio zajedničke inicijative Evropske Unije i Vijeća/Savjeta Evrope pod nazivom: ‘’Horizontalni instrument saradnje s ciljem pružanja podrške Zapadnom Balkanu i Turskoj’’, Vijeće/Savjet...

Read More

Četvrti koordinacijski sastanak Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH i relevantnih javnih institucija o provođenju preporuka Ombudsmena

16/05/2017 Trebinje, Bosna i Hercegovina

U okviru projekta: “Jačanje institucije Ombudsmana za ljudska prava u borbi protiv diskriminacije“, koji je dio zajedničke inicijative Evropske Unije i Vijeća/Savjeta Evrope pod nazivom: ‘’Horizontalni instrument saradnje s ciljem pružanja podrške Zapadnom Balkanu i Turskoj’’, Vijeće/Savjet...

Read More

U Sarajevu, dana 10. i 11. maja 2017. godine, odr an seminar na temu „Odnos između prava na pravično suđenje, prava na poštovanje privatnog života i slobode izražavanja“

11/05/2017 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

U zajedničkoj organizaciji Centara za edukaciju sudija i tužilaca u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine, te AIRE Centra iz Londona, dana 10. i 11. maja 2017. godine, u Sarajevu je održan seminar na temu odnosa između prava na pravično suđenje, prava na poštovanje privatnog života i...

Read More

Održana još jedna obuka o diskriminaciji za javne institucije i nevladine organizacije, u okviru projekta: “Jačanje institucije Ombudsmana za ljudska prava u borbi protiv diskriminacije“

Bihać, Bosna i Hercegovina 26/04/2017

U okviru pomenutog Projekta, koji je dio zajedničke inicijative Evropske Unije i Vijeća/Savjeta Evrope pod nazivom: ‘’Horizontalni instrument saradnje s ciljem pružanja podrške Zapadnom Balkanu i Turskoj’’, Vijeće/Savjet Evrope je organizovao Obuku o diskriminaciji za javne institucije i...

Read More

U Bihaću, dana 25. aprila 2017. godine, održan treći koordinacijski sastanak Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH i relevantnih javnih institucija o provođenju preporuka Ombudsmena

25/04/2017 Bihać, Bosna i Hercegovina

U okviru projekta: “Jačanje institucije Ombudsmana za ljudska prava u borbi protiv diskriminacije“, koji je dio zajedničke inicijative Evropske unije i Vijeća/Savjeta Evrope pod nazivom: ‘’Horizontalni instrument saradnje s ciljem pružanja podrške Zapadnom Balkanu i Turskoj’’, Vijeće/Savjet...

Read More

U sklopu projekta Vijeća Evrope: "Daljnja izgradnja kapaciteta pravosuđa u primjeni evropskih standarda o ljudskim pravima na nivou Bosne i Hercegovine", u saradnji sa centrima za edukaciju sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini, održan je okrugli sto na temu ''Usklađivanje upravne sudske prakse u Bosni i Hercegovini"

21/04/2017 Trebinje, Bosna i Hercegovina

Okrugli sto na temu ''Usklađivanje upravne sudske prakse u Bosni i Hercegovini" je održan od 20. do 21. aprila 2017. u Trebinju. Cilj organizacije ovog okruglog stola jeste izbjegavanje neujednačene primjene pravnih normi u sličnim činjeničnim okolnostima na svim sudskim instancama, te ukazivanje...

Read More

6. aprila 2017. godine, u Sarajevu, održan seminar namijenjen advokatima na temu “Pritvor u okviru člana 5 Evropske konvencije o ljudskim pravima”

06/04/2017 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, Odsjek za edukaciju u kaznenim stvarima pred Sudom Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Regionalnom advokatskom/odvjetničkom komorom Sarajevo, organizovalo je dana, 6.4.2017. godine u Sarajevu, seminar na temu „Pritvor u okviru člana 5 Evropske konvencije o...

Read More

KONVENCIJA PRIPADA VAMA

04/2017 Strazbur, Francuska

Promotivni video koji ukratko navodi sva prava koja Konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, poznatija kao Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava, garantuje, možete pogledati na sledećem linku: http://help.elearning.ext.coe.int/course/view.php?id=1021#section-0 ...

Read More

KONVENCIJA SAVETA EVROPE O SPREČAVANJU I BORBI PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U PORODICI

04/2017 Strazbur, Francuska

Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, poznatija kao Istanbulska konvencija zbog grada u kojem je usvojena, prepoznaje nasilje nad ženama kao povredu ljudskih prava i oblik diskriminacije. To znači da se države smatraju odgovornima ako...

Read More

U Tesliću održana treća po redu radionica o praksi Europskog suda za ljudska prava, namijenjena pravnicima Institucije ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine

17/03/2017 Teslić, Bosna i Hercegovina

U okviru projekta: “Jačanje institucije Ombudsmana za ljudska prava u borbi protiv diskriminacije“, koji je dio zajedničke inicijative Evropske Unije i Vijeća/Savjeta Evrope pod nazivom: ‘’Horizontalni instrument saradnje s ciljem pružanja podrške Zapadnom Balkanu i Turskoj’’, Vijeće/Savjet...

Read More

Počeo HELP kurs o govoru mržnje i zločinima iz mržnje za pravnike Institucije ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine

09/03/2017 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

U okviru projekta: “Jačanje institucije Ombudsmana za ljudska prava u borbi protiv diskriminacije“, koji je dio zajedničke inicijative Evropske Unije i Vijeća/Savjeta Evrope pod nazivom ‘’Horizontalni instrument saradnje s ciljem pružanja podrške Zapadnom Balkanu i Turskoj’’, Vijeće/Savjet Evrope...

Read More

HELP kursa o pravu na imovinu za sudije Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore

07/03/2017 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Kurs učenja na daljinu na temu prava na imovinu započeo je 7. marta 2017. godine u Sarajevu za grupu sudija iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije. Pripremni sastanak za učešće u kursu je organizovan u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH i Centrom za edukaciju...

Read More

Obuka edukatora u oblasti primjene člana 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima

24/02/2017 Mostaru, Bosna i Hercegovina

U okviru Regionalnog projekta: “Jačanje pravosudne ekspertize u oblasti slobode izražavanja i medija u Jugoistočnoj Evropi” (JUFREX), koji provodi Vijeće/Savjet Evrope, u saradnji sa Centrima za edukaciju sudija i tužilaca u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine, a uz sufinansiranje...

Read More

Održana radionica o praksi Evropskog suda za ljudska prava koja se odnosi na diskriminaciju

02/02/2017 Mostaru, Bosna i Hercegovina

Druga radionica o praksi Evropskog suda za ljudska prava koja se odnosi na diskriminaciju po različitim osnovama, organizovana je od 1 - 2 februara 2017 u Mostaru za pravnike Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Radionica je organizovana u okviru zajedničke inicijative...

Read More

Pripremni sastanak za učešće u online obuci na temu "Obrazloženje presude“

01/02/2017 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Dana 1.2.2017. godine, u Sarajevu je u zajedničkoj organizaciji Savjeta/Vijeća Evrope i Centara za edukaciju sudija i tužilaca u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine održan pripremni sastanak za učešće u online obuci odnosno kursu putem učenja na daljinu, na temu obrazloženja...

Read More

Održan pripremni sastanak za učešće u online obuci na temu „Tranzicijska pravda“

31/01/2017 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Dana 31.1.2017. godine, u prostorijama Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine u Sarajevu, održan je seminar podržan od strane Savjeta Evrope, na kojem seminaru je bilo omogućeno učešće sudijama i tužiocima iz cijele Bosne i Hercegovine. Konkretno, radilo se o...

Read More

Četverodnevna edukacija o primjeni Evropske konvencije o ljudskim pravima

30/01/2017 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

U okviru Regionalnog projekta edukacije sudija, tužilaca i advokata, koji provodi Ured za razvoj i edukaciju tužilaca u inostranstvu Ministarstva vanjskih poslova SAD-a (OPDAT), u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, u trajanju od četiri dana ...

Read More

Najava: Interaktivna prezentacija o lišenju slobode i pritvoru u svjetlu EKLJP

11/10/2015 Ohrid, Republika Makedonija

U zajedničkoj organizaciji Advokatske komore FBiH i ABA ROLI BRRLN, u utorak 10.11. o.g. sa početkom u 13:00 sati održat će se interaktivna prezentacija o temi: Lišenje slobode i pritvor u svjetlu EKLJP. Prezentacija će se održati u sjedištu Advokatske komore FBiH, sa predavačima Vladom...

Read More

Objavljen englesko-srpski rječnik termina EKLJP

10/2015 Strazbur, Francuska

Englesko-srpski rječnik termina EKLJP je pripremio Odsjek za podršku u primjeni ljudskih prava pri Generalnom direktoratu za ljudska prava i vladavinu prava Vijeća Evrope u okviru Programa za obrazovanje pravnika o ljudskim pravima (HELP). Namijenjen je pravnim stručnjacima država članica Vijeća...

Read More

Pripremni sastanak za kurs učenja na daljinu o govoru mržnje i zločinima počinjenim iz mržnje održan u Sarajevu

08/10/2015 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Sarajevo, 08.10.2015. U okviru projekta Vijeća Evrope: “Dalja izgradnja kapaciteta pravosuđa u primjeni evropskih standarda o ljudskim pravima na nivou Bosne i Hercegovine”, danas je u Sarajevu održan pripremni sastanak za Kurs učenja na daljinu o govoru mržnje i zločinima počinjenim iz mržnje....

Read More

Video o uslovima dopuštenosti aplikacije pred ESLJP

01/10/2015 Strazbur, Francuska

Na priloženom linku pogledajte uslove dopuštenosti aplikacije pred Evropskim sudom za ljudska prava. Ovaj video sadrži petnaestominutni govor jednog od sudskih savjetnika Tajništva Europskog suda za ljudska prava i snimljen je u glavnoj sudnici Suda. Objašnjava uvjete dopuštenosti koje svaki...

Read More

Objavljen englesko-srpski rječnik termina EKLJP

27/09/2015 Strazbur, Francuska

Englesko-srpski rječnik termina EKLJP je pripremio Odsjek za podršku u primjeni ljudskih prava pri Generalnom direktoratu za ljudska prava i vladavinu prava Vijeća Evrope u okviru Programa za obrazovanje pravnika o ljudskim pravima (HELP). Namijenjen je pravnim stručnjacima država članica Vijeća...

Read More

Vijeće Evrope organizovalo studijsku posjetu Portugalu za predstavnike i predstavnice BiH pravosuđa

18/09/2015 Lisabon, Portugala

Predstavnici i predstavnice pravosuđa Bosne i Hercegovine boravili su u Lisabonu u okviru studijske posjete koju je organizovalo Vijeće Evrope u saradnji sa Generalnim tužilaštvom Portugala. Posjeta je organizovana sa ciljem da se upoznaju sa funkcionisanjem i mandatom institucija u pravosuđu,...

Read More

Reformska agenda za Bosnu i Hercegovinu za period 2015-2018. godina

27/07/2015 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Sarajevo, 27.07. 2015. Vlada Federacije BiH na današnjoj sjednici usvojila je tekst Reformske agende za Bosnu i Hercegovinu za period 2015-2018. godine. Reformska agenda je prikazana u šest značajnih oblasti, a jedna od njih je oblast vladavine prava i dobrog upravljanja. U nastavku teksta,...

Read More

Održan radni sastanak o usklađivanju nacionalne sudske prakse sa jurisprudencijom Evropskog suda za ljudska prava

24/06/2015 Zlatibor, Srbija

Zlatibor, 23 – 24.06.2015. Kao rezultat saradnje kancelarija Vijeća Evrope u Bosni i Hercegovini i Srbiji, kroz projekte: "Podrška reformi pravosuđa u Srbiji u skladu sa standardima Saveta Evrope" i “Daljnja izgradnja kapaciteta pravosuđa u primjeni evropskih standarda o ljudskim pravima na nivou...

Read More

Revolucionarna sudska odluka otvara put za pristup odšteti žrtvama ratnih zločina

24/06/2015 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Počinioci osuđeni i prvi put dodijeljena naknada štete oštećenoj u okviru krivičnog postupka Sarajevo, 24.06.2015. Po prvi put u historiji bh. krivičnog postupka, Sud BiH je odlučio osigurati žrtvi ratnog zločina naknadu štete. Bosiljko i Ostoja Marković proglašeni su krivima, te je svaki od njih...

Read More

Vijeće Evrope u saradnji sa VSTV BiH organizovalo konferenciju o ujednačavanju sudske prakse u BiH

19/06/2015 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Sarajevo, 19.06.2015. U sklopu projekta: “Daljnja izgradnja kapaciteta pravosuđa u primjeni evropskih standarda o ljudskim pravima na nivou Bosne i Hercegovine”, Vijeće Evrope, Ured u Sarajevu, u saradnji sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem Bosne i Hercegovine organiziralo je konferenciju pod...

Read More

Održana obuka o zaštiti od diskriminacije sa fokusom na poboljšanje položaja Roma u BiH

18/06/2015 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Sarajevo, 17-18.06.2015. Tim za podršku specijalnog predstavnika generalnog sekretara Vijeća Evrope za pitanja Roma u saradnji sa Uredom VE u Sarajevu i nevladinom organizacijom Vaša prava održao je dvodnevnu obuku za pravnike praktičare o zaštiti od diskriminacije sa fokusom na poboljšanje...

Read More

Evropski sud za ljudska prava potvrdio presudu u predmetu Delfi AS vs Estonija

23/06/2015 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Evropski sud za ljudska prava potvrdio je 16. juna presudu u predmetu Delfi AS vs Estonija u korist Estonije, a nakon žalbe internetskog portala Delfi. Estonski portal Delfi u matičnoj je zemlji osuđen za klevete objavljenje na njihovim stranicama, ali u korisničkim komentarima. Evropski sud za...

Read More

Vijeće Evrope u saradnji sa CEST organizovalo radionicu o tehnikama izrade sudske odluke u građanskom postupku

04/06/2015 Vlašić, Bosna i Hercegovina

Vlašić, 4-5.06.2015. U sklopu projekta: “Daljnja izgradnja kapaciteta pravosuđa u primjeni evropskih standarda o ljudskim pravima na nivou Bosne i Hercegovine”, Vijeće Evrope, Ured u Sarajevu, u saradnji sa centrima za edukaciju sudija i tužilaca organizovalo je radionicu na temu: „Tehnike izrade...

Read More

Vijeće Evrope organizovalo seminar za advokate u Mostaru

29/05/2015 Mostaru, Bosna i Hercegovina

Mostar, 28-29.05.2015. U sklopu projekta: “Daljnja izgradnja kapaciteta pravosuđa u primjeni evropskih standarda o ljudskim pravima na nivou Bosne i Hercegovine”, Vijeće Evrope, Ured u Sarajevu, organiziralo je seminar za advokate iz Bosne i Hercegovine na temu: “Pravo na pravično suđenje prema...

Read More

Vijeće Evrope organizovalo seminar za advokate u Trebinju

22/05/2015 Trebinje, Bosna i Hercegovina

Trebinje, 21-22.05.2015. U sklopu projekta: “Daljnja izgradnja kapaciteta pravosuđa u primjeni evropskih standarda o ljudskim pravima na nivou Bosne i Hercegovine”, Vijeće Evrope, Ured u Sarajevu, je organiziralo seminar za advokate iz Bosne i Hercegovine na temu: “Kriteriji dopustivosti za...

Read More

Usvojen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH

18/05/2015 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Sarajevo, 18.5. 2015. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH), na svojoj 4. sjednici, na zahtjev Vijeća ministara BiH po hitnom postupku usvojio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH. Prijedlog je ranije usvojen na 11. sjednici Predstavničkog doma...

Read More

Javno predstavljanje prvog broja časopisa "Pravna hronika" 12. maja 2015.

12/05/2015 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Centri za edukaciju sudija i tužilaca (CEST) u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj u saradnji s AIRE Centrom i uz finansijsku podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva su razvili časopis "Pravna hronika" koji će 12. maja biti predstavljen javnosti. Časopis "Pravna hronika" je osmišljen...

Read More

U Sarajevu potpisane smjernice za unaprijeđenje regionalne suradnje za procesuiranje ratnih zločina, traganje za nestalim osobama i uspostavu koordinacijskog mehanizma

20/04/2015 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

SARAJEVO, 20. april 2015. godine - Pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija u BiH, danas su glavni tužitelj Bosne i Hercegovine Goran Salihović, glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske Dinko Cvitan, tužilac za ratne zločine Republike Srbije Vladimir Vukčević i rezidentni koordinator...

Read More

Advokati iz regiona zaključili Memorandum o saradnji

28/03/2015 Beograd, Srbija

Beograd, 28.03.2015. - Predsednici advokatskih komora Srbije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova i Makedonije potpisali su danas u Beogradu Memorandum o razumevanju kojim regulišu međusobnu saradnju i podršku. Svi potpisnici Memoranduma istakli su nakon potpisivanja da će taj prvi formalni akt...

Read More

Ustavni sud BiH djelomično usvojio zahtjev Željka Komšića (U-14/12)

27/03/2015 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Sarajevo, 27.03.2015. - Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao je 26. i 27. marta 2015. godine 91. plenarnu sjednicu na kojoj je odlučivao o jednom broju zahtjeva za ocjenu ustavnosti i apelacija o navodnim povredama ljudskih prava i osnovnih sloboda. Ustavni sud BiH je, između ostalih, odlučivao...

Read More

EU obustavila sredstva za procesuiranje ratnih zločina

16/03/2015 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Marija Taušan BIRN BiH Sarajevo (16.03.2015.) - Delegacija Evropske unije (EU) u BiH neće uplatiti drugu tranšu za procesuiranje predmeta ratnih zločina za ovu godinu dok se ne usvoji Strategija za reformu sektora pravde u BiH. Iz Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH (VSTS) saopšteno je da je...

Read More

Objavljena publikacija: „Regulacija mobinga u Bosni i Hercegovini u kontekstu Zakona o zabrani diskriminacije“

12/03/2015 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Sarajevo, 12.03. 2015. Borba protiv diskriminacije i mobinga u posljednjim je decenijama rezultirala donošenjem posebne zakonske regulative u gotovo svim evropskim državama. Ipak, u zakonodavstvu BiH kompleksna problematika mobinga je nedovoljno regulisana, ne samo zbog teorijski neutemeljenog...

Read More

Održan Drugi regionalni forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu

07/03/2015 Beograd, Srbija

Beograd, 6-7.03.2015. Drugi regionalni forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu održan je 6. i 7. marta 2015. godine u Beogradu, Srbija. Forum o vladavini prava je inicijativa AIRE centra i organizacije Branitelji građanskih prava (Civil Rights Defenders) koja pruža platformu za:...

Read More

Obuka o krivičnim djelima počinjenim iz mržnje

19/02/2015 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

U periodu od 19 -20. februara 2015. godine u Sarajevu je održana obuka za pripravnike/ce krivičnih odjeljenja sudova i tužilaštava o krivičnim djelima počinjenim iz mržnje. Obuku je organizovala nevladina organizacija Sarajevski otvoreni centar u saradnji sa Misijom OSCE u BiH, a uz finansijsku...

Read More

Evropski sud za ljudska prava donio presudu u predmetu Đurić i dr. protiv Bosne i Hercegovine

20/01/2015 Strazbur, Francuska

Strazbur, 20.01.2015. Evropski sud za ljudska prava je 20. januara 2015. godine donio presudu u predmetu Đurić i dr. protiv Bosne i Hercegovine. Aplikanti su se žalili na neizvršenje konačnih domaćih presuda, po osnovu isplate materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih dejstava od...

Read More

Pretres Klix.ba predstavlja jasan napad na slobodu medija u Bosni i Hercegovini i prava novinara na zaštitu izvora

29/12/2014 BEČ, Austrija

BEČ, 29. decembar 2014. godine – Predstavnica OSCE-a za slobodu medija, Dunja Mijatović, urgirala je danas na vlasti u Bosni i Hercegovini da učine sve što je u njihovoj moći kako bi zaustavili progon novinara, te da poštuju njihova prava na zaštitu izvora, nakon pretresa koji je policija izvela...

Read More

Odabrana sudska praksa Bosne i Hercegovine

29/12/2014 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Sarajevo, 29.12.2014. Centar za sudsku dokumentaciju. O izabranim pravnim stavovima Suda Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda Republike Srpske, Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, te Apelacionog suda Brčko distrikta BiH možete se informisati kroz bazu sudskih odluka Centra za sudsku...

Read More

Bosna i Hercegovina mora uspostaviti politički sistem za izbore bez diskriminacije

25/12/2014 Strazbur, Francuska

25.12.2014. Presuda Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu iz jula ove godine u kojoj je naloženo Bosni i Hercegovini da izmijeni Izborni zakon i Ustav BiH da bi se svim građanima omogućilo kandidiranje za Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH i Predsjedništvo BiH postala je konačna nakon...

Read More

Kolektivna tužba u sistemu zaštite od diskriminacije u BiH: Ključni nedostaci pravnog okvira i prijedlozi rješenja

17/12/2014 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Policy brief Analitike analizira institut kolektivne tužbe unutar postojećeg zakonodavnog okvira u BiH, kao jednog od mehanizama zaštite od diskriminacije, koja organizacijama civilnog društva pruža mogućnost pokretanja parničnog postupka u slučaju diskriminacije većeg broja lica. Analiza se...

Read More

Transparency International BiH prezentovao publikaciju „Najbolje prakse u otkrivanju i sankcionisanju korupcije“

01/12/2014 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Sarajevo, 1. Decembar 2014. godine – Transparency International Bosne i Hercegovine (TI BiH), je u saradnji sa Transparency International Češke Republike tokom 2014. godine implementirao projekat Podrška nezavisnosti organima za provođenje zakona u otkrivanju slučajeva korupcije, finansiran od...

Read More

Eksperti UN alarmiraju javnost uoči mogućeg puštanja na slobodu lica koje je osuđeno za genocid

19/11/2014 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

19. novembar, 2014. Eksperti Ujedinjenih nacija za ljudska prava: Pablo de Greiff, specijalni izvjestilac za promociju istine, pravde, reparacija i garancija neponavljanja zločina; Ariel Dulitzky, predsjedavajući-izvjestilac Radne grupe za prisilne ili nedobrovoljne nestanke; Juan E. Méndez,...

Read More

Pravosudni sistem Bosne i Hercegovine u Izvještaju o napretku Evropske komisije za 2014. godinu

08/10/2014 Strazbur, Francuska

8. oktobra 2014. godine Evropska komisija je usvojila Izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine u 2014. godini. Izvještaj daje ocjenu napretka koji je u Bosni i Hercegovini postignut tokom perioda od oktobra 2013. do septembra 2014. godine u pogledu ispunjavanja političkih i ekonomskih kriterija...

Read More

Programi početne obuke i stručnog usavršavanja za 2015. dobili saglasnost Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH

18/12/2014 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Sarajevo, 17-18. decembra/prosinca, 2014. S posebnim zadovoljstvom Vam predstavljamo Program početne obuke i program stručnog usavršavanja za 2015. godinu (Program). Program je usvojio Upravni odbor Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine na svojoj III sjednici...

Read More

Pripremni sastanak za kurs učenja na daljinu o zabrani diskriminacije za sudije i stručne saradnike u Sarajevu, 30. aprila 2014. godine

30/04/2014 Sarajevu, Bosna i Hercegovina

Dana 30. aprila 2014. godine u Sarajevu će se održati pripremni sastanak kako bi se pokrenuo kurs učenja na daljinu o zabrani diskriminacije, koji se organizuje za sudije i stručne saradnike u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sastanak će se...

Read More

Pripremni sastanak za kurs učenja na daljinu o porodičnom pravu i ljudskim pravima i pravdi prilagođenoj djetetu i pravima djece za sudije i stručne saradnike

15/04/2014 Sarajevu, Bosna i Hercegovina

Dana 15. aprila 2014. godine u Sarajevu će se održati pripremni sastanak kako bi se pokrenuo kurs učenja na daljinu o porodičnom pravu i ljudskim pravima i pravdi prilagođenoj djetetu i pravima djece, koji se organizuje za sudije i stručne saradnike u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i...

Read More

HELP pripremni sastanak za kurs učenja na daljinu pod nazivom “Sankcije i mjere u zajednici kao jedan od odgovora na pretrpanost zatvora” u Sarajevu za sudije i stručne saradnike

31/03/2014 Sarajevu, Bosna i Hercegovina

Dana 31. marta 2014. g. je održan pripremni sastanak za stručne saradnike i sudije u Sarajevu radi obilježavanja početka kursa učenja na daljiu o Sankcijama i mjerama u zajednici kao jedan od odgovora na pretrpanost zatvora. Sastanak je održan u okviru projekta “Daljnja izgradnja kapaciteta...

Read More

Kleveta i sloboda izražavanja, seminari za suce i tužitelje

31/01/2013 Sarajevo i Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Kleveta i sloboda izražavanja, seminari za suce i tužitelje - Sarajevo i Banja Luka, Bosna i Hercegovina, 28. do 31. 01. 2013. Ured Vijeća Europe u Sarajevu zajedno sa Centrima za edukaciju sudaca i tužitelja Federacije BiH i Republike Srpske organizira dva seminara za suce i tužitelje. Dvodnevni...

Read More

national pages national pages

Take HELP online courses!

Free Course Registration

news archive news archive

Looking for news from 2014?

Get the feed here!