Back

Održana još jedna obuka o diskriminaciji za javne institucije i nevladine organizacije, u okviru projekta: “Jačanje institucije Ombudsmana za ljudska prava u borbi protiv diskriminacije“

26/04/2017 Bihać, Bosna i Hercegovina
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Održana još jedna obuka o diskriminaciji za javne institucije i nevladine organizacije, u okviru projekta: “Jačanje institucije Ombudsmana za ljudska prava u borbi protiv diskriminacije“

U okviru pomenutog Projekta, koji je dio zajedničke inicijative Evropske Unije i Vijeća/Savjeta Evrope pod nazivom: ‘’Horizontalni instrument saradnje s ciljem pružanja podrške Zapadnom Balkanu i Turskoj’’, Vijeće/Savjet Evrope je organizovao Obuku o diskriminaciji za javne institucije i nevladine organizacije, 26. aprila 2017. godine u Bihaću. Obuku su proveli pravnici Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH koji su uspješno okončali obuku za edukatore koja je organizovana 2016. u okviru Projekta.

Horizontalni instrument saradnje Evropske unije i Vijeća/Savjeta Evrope s ciljem pružanja podrške Zapadnom Balkanu i Turskoj je trogodišnji program ( maj 2016. – maj 2019.), fokusiran na tri oblasti: osiguranje pravde; borba protiv korupcije, privrednog kriminala i organizovanog kriminala; kao i borba protiv diskriminacije i zaštite prava ranjivih skupina.


national pages national pages

Take HELP online courses!

Free Course Registration

news archive news archive

Looking for news from 2014?

Get the feed here!