Video je k dispozici v několika jazycích:

bulharský - francouzština - řecký - Norština - polština - ruština - španělština - ukrajinština

Evropský Program pro vzdělávání právních profesionálů v oblasti lidských práv (Program HELP) podporuje členské státy Rady Evropy (CoE) v implementaci Evropské úmluvy o lidských právech (EÚLP) na národní úrovni v souladu s Doporučením Výboru ministrů (2004) 4, Interlaken deklarací (2010), Brightonskou deklarací (2012) a Bruselskou deklarací (2014).

To je realizováno zlepšováním znalostí soudců, advokátů a státních zástupců ve všech 47 členských státech při aplikaci EÚLP v jejich každodenní práci. Právní odborníci, kteří se zabývají zejména ochranou lidských práv, včetně ochrany práv obětí, musí těžit z kvalitního vzdělávání.

Přečtěte si více >>

HELP ve 28 zemích, financované Evropskou unií

Evropský Program pro vzdělávání právních profesionálů v oblasti lidských práv v 28 členských státech Evropské unie (HELP ve 28 zemích) podporuje právní odborníky z Evropské unie v získávání znalostí a dovedností o Listině základních práv Evropské unie (Listina), Evropské úmluvě o lidských právech (EÚLP) a Evropské sociální chartě (ESC).

Dále budou seznámeni s evropskou judikaturou. To také posiluje síť HELP Národních vzdělávacích institucí (NTIs) a Advokátních komor (BAs) v EU.

Přečtěte si více