Evropský Program pro vzdělávání právních profesionálů v oblasti lidských práv v 28 členských státech Evropské unie (HELP ve 28 zemích) podporuje právní odborníky z Evropské unie v získávání znalostí a dovedností o Listině základních práv Evropské unie (Listina), Evropské úmluvě o lidských právech (EÚLP) a Evropské sociální chartě (ESC). Dále budou seznámeni s evropskou judikaturou. To také posiluje síť HELP Národních vzdělávacích institucí (NTIs) a Advokátních komor (BAs) v EU.

V rámci tohoto programu byly na základě priorit EU vyvinuty 4 nové kurzy: boj proti rasismu, xenofobii a homofobii; ochrana osobních údajů a právo na soukromí; Pracovní práva; a Právo na osobní nedotknutelnost (bioetika). Semináře jsou následně upraveny podle vnitrostátních právních řádů a jazyků předtím, než jsou uvedeny, nejméně, ve 13 členských státech EU. Později jsou kurzy k dispozici pro samouky v bezplatné části platformy HELP.

Program HELP ve 28 zemích má rozpočet asi 1,6 milionů EUR, který je financován především Evropskou unií (Generální ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele). Program HELP ve 28 zemích je realizován Radou Evropy a těží z pevného odhodlání současných přidružených partnerů, zejména národních vzdělávacích institucí EU, advokátní komor a Evropské sítě pro justiční vzdělávání.

Agregátor obsahu Agregátor obsahu
Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení
Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

Vezměte si HELP online kurzy!

Bezplatná registrace kurzů

Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení
Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení