Informace o platbě

AZ BG CS EL EN FR HY PL RO RU SQ UK

Spravedlivé zadostiučinění

Článek 41 Evropské úmluvy o lidských právech:

Spravedlivé zadostiučinění: Jestliže Soud shledá, že došlo k porušení Úmluvy nebo jejích protokolů, a pokud interní zákon dotčené smluvní strany umožňuje uskutečnit  pouze částečnou nápravu, Soud podle potřeby poskytne poškozené straně spravedlivé zadostiučinění.

Od 1. června 2010, kdy vstoupil v platnost Protokol 14, Výbor ministrů rovněž dohlíží na naplnění podmínek dohod o smírném narovnání, podpořených Soudem (článek 39 Úmluvy), včetně jakékoli částky, již se stát uvolil zaplatit navrhovateli podle podmínek takovéto dohody (vice čtěte...)

Způsob, jak musí navrhovatel postupovat, aby se dočkal rychlé platby, je popsán v doprovodném dopisu k rozhodnutí Soudu

Dozor nad platbou

Platba proběhla (dvouměsíční lhůta pro stížnosti nebo komentáře)

Pro následující dva typy případů má navrhovatel, pokud se vyskytne problém, dva měsíce od data zveřejnění seznamů na předložení stížnosti. Po uplynutí těchto dvou měsíců se má za to, že navrhovatel platbu částek přijal podle podmínek daného státu.

Platba neproběhla nebo je neúplná

U prvního typu případů Odbor výkonu rozsudků ESLP neobdrží písemné potvrzení vyplacení spravedlivého zadostiučinění od státních orgánů anebo jsou informace neúplné.

U druhého typu případů byla platba potvrzena, ovšem mimo termín splatnosti a bez určení úroků z prodlení.

Sdělení / stížnosti navrhovatelů Sdělení / stížnosti navrhovatelů

Chcete-li získat anebo sdělit informace týkající se proplacení spravedlivého zadostiučinění, jež vám Soud vyměřil, anebo hodláte podat stížnost, obraťte se prosím na:

Council of Europe

DGI - Directorate General of Human Rights and Rule of Law
Department for the Execution of Judgments of the ECHR
Just Satisfaction Section
F-67075 Strasbourg Cedex
FRANCE


  +33(0)3.88.41.27.93

  dgI_execution_just_satisfaction@coe.int 

 

Informační dokument Informační dokument

Monitorování platby částek, přiznaných jakožto spravedlivé zadostiučinění: přehled současné praxe Výboru ministrů

Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení