Jaké dotazy se nejčastěji objevují v souvislosti se spravedlivým  zadostiučiněním?

Obecně je nutno poznamenat, že vyplacení částek, stanovených Evropským soudem pro lidská práva jako forma spravedlivého zadostiučinění, spolu s možnými úroky z prodlení, představuje součást výkonu konečného rozhodnutí a rozsudku vyneseného Soudem. Na platbu dohlíží Výbor ministrů.

V rozhodnutí a rozsudku vyneseném soudem je rovněž stanovena výše kompenzace, měna, příjemce, určení platby a lhůta splatnosti, a taktéž výše úroku z prodlení.

Podmínky splatnosti nemohou být jednostranně upravovány a jsou pro stát bez výjimky závazné. Nicméně, ve velmi specifických situacích, byly akceptovány podmínky splatnosti, lišící se od těch, jež byly stanoveny v rozsudku, pokud se na tom dohodly zúčastněné strany (například jiné určení platby nebo měna).

V případě jakýchkoli dotazů či problémů, týkajících se proplacení spravedlivého zadostiučinění přiznaného Evropským soudem pro lidská práva, popřípadě úroků z prodlení, obraťte se se prosím na Odbor výkonu rozsudků, faxem (+33 (0)3 88 41 27 93), poštou (Conseil de l’Europe, Service de l’Exécution des Arrêts, F-67075 STRASBOURG CEDEX) či e-mailem ([email protected]).

Jak je třeba postupovat pro obdržení platby spravedlivého zadostiučinění určeného Evropským soudem pro lidská práva.

Částka spravedlivého zadostiučinění určeného Evropským soudem pro lidská práva nebyla proplacena v plné výši.