HELP video HELP video

 

video bir neçə dildə mövcuddur:

Azərbaycanca - Bolqar - Fransız - Yunan - Norveç- Polyak dili - Rus - İspan dili - Ukrayna

HELP nədir? HELP nədir?

Avropa Şurasının, İngilis dilində HELP abbreviaturası ilə tanınan, Hüquqşünasların İnsan Hüquqları üzrə Tədrisinə dair Proqramı məhz bu məqsədlə yaradılıbdır. Proqram Brayton və Brüssel Deklarasiyalarına uyğun hazırlanmışdır. Proqram Avropa qitəsində müxtəlif kateqoriya hüquqşünasların, o cümlədən, hakim, prokuror və vəkillərin, tədrisə olan xüsusi ehtiyaclarını qarşılayır və insan hüquqları sahəsində yüksək keyfiyyətli tədrisi təmin edir. Proqram Avropa Şurasının insan hüquqları sahəsində mütəxəssislərin hazırlanması ilə bağlı bütün digər layihələrinin platformasıdur. O,  məhdud resursların israf edilmədən və mümkün qədər daha səmərəli istifadəsini təmin edir.

HELP 28 ölkədə, Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilmişdir

“28 ölkədə Praktik Hüquqşünaslara İnsan Hüquqlarının Tədrisi üzrə Avropa Proqramı” (HELP 28 ölkədə) Avropa İttifaqına üzv 28 ölkənin praktik hüquqşünaslarının Avropa İttifaqının Əsas İnsan Hüquqları Xartiyası, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası və Avropa Sosial Xartiyası üzrə bilik və vərdişlərinin formalaşdırılmasına dəstək verir. Bundan başqa, hüquqşünaslar Avropa İttifaqının hüquq sistemi ilə tanış olacaqlar. Bu, həmçinin Avropa İttifaqı ölkələrində HELP Şəbəkəsinin güclənməsinə rəvac vermiş olacaq.”

Daha çox oxu

Milli səhifələr Milli səhifələr

Milli səhifələrə çıxış

HELP onlayn kurslara yazılın!

Pulsuz kursa qeydiyyat

Multimedia Multimedia
Bizi izləyin Bizi izləyin