Reuniune tripartită la Consiliul Europei asupra proiectului de lege privind reforma mecanismului pentru indemnizarea sau restituirea bunurilor naţionalizate în România

10 aprilie 2013 – Înalţi reprezentanţi ai Guvernului român, Serviciul pentru executarea hotărârilor Curţii europene din Direcţia Generală pentru Drepturile Omului şi Statul de Drept şi Grefa Curţii europene a drepturilor omului au purtat recent consultări aprofundate asupra proiectului de lege pregătit de autorităţile române pentru a remedia problemele in funcţionarea mecanismului pentru indemnizarea sau restituirea bunurilor naţionalizate în România. Importanţa acestor consultări, pentru a se asigura că noua lege elaborată de autorităţile române oferă un remediu adecvat tuturor persoanelor afectate de aceste probleme, a fost subliniată în cadrul întâlnirii ce a avut loc între Secretarul general al Consiliului Europei, domnul Thorbjřrn Jagland, şi Prim-ministrul, domnul Victor Ponta, în luna martie, la Bucureşti.

Din 2004 , dată la care Curtea europeană a constatat primele probleme de funcţionare a mecanismului în vigoare, Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei urmăreşte îndeaproape, în cadrul supravegherii executării hotărârilor Curţii, măsurile luate de către autorităţile române în încercarea de a soluţiona această problemă complexă.

În faţa dificultăţilor pe care le-a avut România în găsirea soluţiilor adecvate şi a fluxului masiv de cauze repetitive în faţa Curţii europene, aceasta a pronunţat la data de 12 octombrie 2010 o hotărâre pilot – hotărârea Maria Atanasiu si alţii – prin care a fixat un termen autorităţilor române pentru adoptarea de măsuri capabile să ofere o reparaţie adecvată tuturor persoanelor afectate de legile de reparaţie. Acest termen, prelungit de două ori de Curtea europeană, expiră la 12 mai 2013.

La terminarea reuniunii tripartite, reprezentanţii Guvernului român au făcut cunoscută hotărârea lor de a ţine cont cu ocazia finalizării proiectului de lege, de comentariile şi sugestiile formulate în cursul discuţiei. Pentru mai multe detalii asupra acestor chestiuni şi asupra concluziilor reuniunii tripartite, a se vedea documentul H/Exec(2013)1 (Versiune  în limba englezǎ), publicat pe site-ul internet al Serviciul pentru executarea hotărârilor Curţii europene.

Proiect de lege