www.coe.int/ecri
 

About ECRI

Statute

Other CM Decisions

Internal Rules of Procedure

ECRI members

ECRI observers

ECRI in short

Activities

Mandate

Country Monitoring Work

Work on General Themes

Statements

Awareness-raising

Annual reports 

Library

Publications

Search (New HUDOC-ECRI database)

Press Releases

 

 Secretariat

Secretariat

Contact

 

E-news

Subscription

 

Restricted access

Access members

Password reset (expires every two months)

 
 
 
 
 
 


Kомисија Савета Европе за борбу против расизма објавила је нови извештај о Србији

Стразбур, 31.05.2011. - Европска комисија против расизма и нетолеранције (ЕЦРИ) објавила је данас нови извештај о Србији. Председавајући ЕЦРИ, Нилс Муизникс, рекао је да, упркос побољшањима, и даље постоје питања која изазивају забринутост, на пример, питања у вези са Законом о црквама и верским заједницама и пракса судова у вези са кривичним делом расизма.

Власти Републике Србије су усвојиле закон против дискриминације и установиле институтуцију Повереника за заштиту равноправности, који ће надзирати поштовање спровођења овог закона. 2009. године је усвојена Стратегија за унапређење положаја Рома, која обухвата мере у области образовања, запошљавања, расељених лица, личних докумената, социјалног осигурања и социјалне заштите, као и здравствене заштите. Министарство за људска и мањинска права, основано 2008. године, задужено је за координацију и надзор 13 корака акционог плана утврђеног на основу Стратегије, као и за примену закона против дискриминације.

Закон о црквама и верским заједницама и даље прави разлику између „традиционалних“ и нетрадиционалних цркава и верских заједница. Штавише, претходно признате мањинске верске заједнице и даље морају поново да се региструју у склопу поступка који је описан као инвазивна и оптерећујућа процедура. Пракса судова у погледу кривичног дела расизма је проблематична јер је покренуто мало кривичних поступака, а изречене казне обично су благе и састоје се махом од новчаних казни у малим износима.

Роми се и даље суочавају са високом стопом незапослености и дискриминације у образовању, као и проблемом живљења испод нормалног животног стандарда. Роми су такође били жртве избацивања из својих домова у Београду и његовој околини, без претходних консултација. Здравствено стање многих Рома и даље је забрињавајуће, а још увек има знатан број Рома без личних докумената. Врло мало мера је предузето да се обезбеди запослење у региону Прешева, Бујановца и Медвеђе, где живи већина етничких Албанаца; више од 70% економски активних људи у том региону је незапослено.

У свом извештају, ЕЦРИ је дао низ препорука, а спровођење три од тих препорука представља приоритет и оне ће се поново размотрити кроз две године:

Извештај је доступан је овде. Припремљен је након посете ЕЦРИ Србији у октобру 2010. године [Саопштење за јавност – 25.10.2010] и обухвата развој до децембра 2010.

ЕЦРИ је тело Савета Европе састављено од независних експерата које се бави људским правима, и надзире проблеме расизма, дискриминације на основу етничког порекла, боје коже, држављанства, религије и језика, као и проблеме ксенофобије, антисемитизма и нетолеранције, припрема извештаје и издаје препоруке државама чланицама.

Више информација о ЕЦРИ можете наћи на веб сајту: www.coe.int/ecri

Особе за контакт са медијима:
Стефано Валенти, тел.: +33 (0)3 90 21 43 28, stefano.valenti@coe.int