Action against economic crime

TRES: Project on strengthening and protecting women's and children's rights in Ukraine


Council of Europe
Conseil de l’Europe

European Union
Union Européenne

Зміцнення та захист прав жінок і дітей в Україні – новий Спільний Проект Ради Європи та Європейського Союзу

Спільний Проект Ради Європи та Європейського Союзу, про який офіційно оголошено на прес-конференції 4 грудня 2008 р. в Києві, розпочав свою роботу 4 грудня 2008 р. в столиці України.

Одне з головних завдань пропонованого проекту полягає в тому, щоб, узявши стратегічний курс, докладніше з’ясувати проблеми і потреби, що мають стосунок до прав жінок і дітей, на які належатиме зважати, аби Україна могла виконати свої зобов’язання за відповідними міжнародно-правовими документами. Проект спрямовано на з’ясування низки потреб, зокрема на потребу забезпечення гендерної рівності та виконання положень Соціальної хартії (недискримінація, насильство щодо жінок), захисту прав дітей (дитяча праця, жорстоке поводження й насильство щодо дітей), а також захист дітей, зокрема від ризиків торгівлі людьми й сексуальної експлуатації.

Чотири головні цілі за проектом:

– Розширення практичних знань і досвіду щодо стандартів та необхідних реформ, дотичних до гендерної рівності, прав дітей і схожої проблематики у світлі Соціальної хартії (переглянутої)

– Здійснення порівняльно-правового дослідження міри, до якої українське законодавство відповідає європейським стандартам, та визначення потреби в удосконаленні, пов’язані із судовим переслідуванням та запобіганням насильству, спрямованому проти жінок і дітей

– У рамках чинної нормативно-правової бази створення нових сценаріїв для здійснення переслідування та профілактики насильства проти жінок і дітей

– Перегляд та реформування наявної нормативно-правову бази, політики і механізму боротьби з сексуальною експлуатацією і насильством проти дітей у світлі стандартів, установлених Конвенцією Ради Європи з захисту дітей проти сексуальної експлуатації і сексуального насильства (CETS 201).

Проект буде впроваджуватися до березеня 2011, а його бюджет складає 1.2 млн.. євро. Проекту фінансується спільно Європейським Союзом та Радою Європи.
Проект впроваджується у співпраці із наступними організаціями – партнерами в Україні: Секретаріат Президента України Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерство юстиції, Міністерство внутрішніх справ, Верховна Рада України, Судова влада, Прокуратура, Міністерство праці та соціальної політики, Соціальні служби, Неурядові організації.