Рада Європи є провідною організацією із захисту прав людини на континенті.  

До її складу входять 46 держав-членів, включаючи всіх членів Європейського Союзу.

Усі держави-члени Ради Європи підписали Європейську конвенцією з прав людини – договір, спрямований на захист прав людини, демократії та верховенства закону.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ

Council of Europe

Рада Європи виступає за свободу слова і засобів  масової інформації, свободу зборів, рівність і захист меншин. Організація розпочала кампанії з таких питань,  як захист дітей, боротьба з пропагандою ненависті в Інтернеті,  захист прав ромів – найбільшої меншини Європи.

Рада Європи допомагає державам-членам у боротьбі з корупцією і тероризмом, а також в реалізації необхідних судових реформ. Група експертів у галузі конституційного права, відома як Венеційська комісія, пропонує юридичні консультації для країн у всьому світі.

Рада Європи захищає права людини в рамках міжнародних конвенцій, таких як Конвенція про попередження та боротьбу з насильством щодо жінок та насилля в сім’ї та Конвенція про кіберзлочинність. Організація стежить за прогресом держав-членів у цих сферах і дає рекомендації через незалежні моніторингові органи.

Сьогодні жодна держава-член Ради Європи не застосовує смертну кару.

Європейський суд з прав людини здійснює нагляд за виконанням Конвенції в державах-членах. Фізичні особи можуть подавати заяви про порушення прав людини до Страсбурзького Суду після того, як у відповідній державі-члені вичерпано всі можливості оскарження.

Рада Європи є провідним надавачем підтримки забезпеченню прав людини, демократії та верховенства права.

Глобальне співробітництво

Рада Європи працює в тісному партнерстві з Європейським Союзом, і співпрацює з Організацією Об’єднаних Націй, Організацією з безпеки і співробітництва в Європі, а також з багатьма країнами-партнерами по всьому світу.

Наприклад, Європейський директорат Ради з якості лікарських засобів та охорони здоров’я, який відіграє ключову роль у боротьбі з  підробленими ліками, має угоди з Бразилією, Китаєм, Південною Африкою та Сполученими Штатами.

Штаб-квартира та офіси

Штаб-квартира Ради Європи розташована у міст Страсбург, Франція. У ній працює 2 200 осіб, і вона має зовнішні офіси та представництва в інших міжнародних організаціях. Європейські молодіжні центри в Страсбурзі та Будапешті пропонують навчання для молодих людей в області демократії та прав людини.

Структура

На додаток до Європейського суду з прав людини, Рада Європи складається з декількох інституцій.

Контролюючі органи

Європейська конвенція з прав людини

З 4 листопада 1950 року Європейська конвенція з прав людини (ЄКПЛ) є найважливішим документом у міжнародній системі захисту прав людини. Із першого дня появи Конвенція слугує дороговказом для визначення ідеалів і цінностей демократичних  суспільств і фундаментом для розвитку правових держав.

З часу набрання чинності Конвенцією було прийнято 16 Протоколів, які стали її невід’ємною частиною. Протоколи розширили діапазон гарантованих прав і свобод людини та вдосконалили механізм їх захисту.

Конвенція стала фундаментом для створення цілого комплексу міжнародно-правового регулювання в галузі прав і свобод людини, захисту її законних інтересів і потреб, дотримання верховенства права і демократії.

Європейська конвенція з прав людини – це живий інструмент кожної людини для захисту своїх прав, про що йдеться у новому посібнику Ради Європи.

На сьогодні Радою Європи розроблено та ухвалено понад 200 конвенцій та угод, які спрямовані на захист і реалізацію фундаментальних цінностей – прав людини, демократії і верховенства права.

Всі 46 держав-членів Ради Європи підписали Конвенцію.

Сьогодні Конвенція захищає права близька 830 мільйонів людей у Європі, в тому числі – українців.

Основна відповідальність за дотримання прав, викладених у Конвенції, покладається на уряди, парламенти і суди в кожній країні.

Для контролю за дотриманням прав і свобод людини та громадянина був створений Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ). Суд діє як подушка безпеки.

Конвенція гарантує кожній людині конкретні права, а її положення розглядаються ЄСПЛ як норми прямої дії.

Окремі особи можуть подати скаргу про порушення прав людини на будь-яку з 46 держав-членів до Суду в Страсбурзі після того, як вони використали всі можливості оскарження на національному рівні.

Якщо Європейський суд встановлює, що права людини заявника/заявниці були порушені, то відповідна держава повинна забезпечити правосуддя для даної особи. Держава може також вжити заходів для забезпечення того, щоб подібні випадки не повторювалися. Дії, що вживаються національними владами у відповідь на рішення Суду, знаходяться під наглядом Комітету Міністрів Ради Європи.

Водночас, права людини, що містяться в Європейській конвенції, захищаються в країнах найрізноманітнішими способами. Принципи Конвенції та судова практика Європейського суду враховуються в постановах, що виносяться національними судами, в законодавстві, ухваленому парламентами, а також у рішеннях національних органів влади. Отже, рішення Європейського суду є лише одним із шляхів захисту прав людини у Європі.

Таким чином, із прийняттям Радою Європи Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод на Європейському континенті розпочався процес створення якісно нової європейської системи захисту прав і свобод людини. Конвенція стала важливою складовою розвитку національних правових систем країн Європи, надзвичайно впливовим чинником залучення у ці системи фундаментальних цінностей і норм щодо захисту прав людини, верховенства права і демократії.

Рада Європи і Україна

Україна приєдналася  до Ради Європи 9 листопада 1995 р., стала 37-ю державою-членом Організації.

Рада Європи через співпрацю всіляко сприяє зусиллям країни, спрямованим на узгодження своїх законодавства, інституцій та практики з європейськими стандартами у сфері прав людини, верховенства права й демократії і, відтак, підтримує Україну у виконанні своїх зобов’язань як держави-члена Ради Європи.

17 липня 1997 року Верховна Рада України ратифікувала Європейську конвенцію з прав людини яка  набула  чинності для України 11 вересня того самого року. Завдяки цьому, українці отримали право після використання всіх національних засобів правового захисту звертатися зі скаргою про порушення Україною прав і свобод, гарантованих Конвенцією, до Європейського суду з прав людини.

Для підтримки України у виконанні своїх зобов'язань як держави-члена Ради Європи з 2005 року реалізуються Плани дій – стратегічні програмні документи із визначеним періодом часу дії. Наразі виконується План дій Ради Європи для України на 2018-2022 роки. У рамках Плану імплементується низка проєктів щодо сприяння дотриманню в Україні прав людини, демократії і верховенства права.

Координація співпраці

Офіс Генерального Директорату програм Ради Європи (ODGP) координує діяльність із співробітництва Ради Європи в країнах-членах та країнах, що не є членами Організації. Ці заходи співпраці здійснюються, щоб допомогти цим країнам досягти стандартів Ради Європи у галузі прав людини, верховенства права та демократії.

Офіс Генерального Директорату програм Ради Європи забезпечує стратегічне планування програм і заходів співпраці та залучає ресурси для їх реалізації, водночас координуючи дії Ради Європи з іншими організаціями та установами. ODGP також відповідає за координацію офісів Ради Європи та бюро програм, які відіграють активну роль у визначенні та реалізації проектів та залученні коштів на їх виконання.

Для отримання додаткової інформації відвідайте головний веб-сайт Ради Європи. Ви також можете завантажити спеціальну брошуру, доступну 51 мовою, включаючи українську.

Рада Європи – 46 держав, одна Європа