Council of Europe

 

 

Коротко про Раду Європи 

 
 
 

 

Рада Європи і Україна

Україна приєдналася  до Ради Європи 9 листопада 1995 р., стала 37-ю державою-членом Організації. Постійне представництво України при Раді Європи розпочало свою роботу.

Рада Європи через співпрацю всіляко сприяє зусиллям країни, спрямованим на узгодження своїх законодавства, інституцій та практики з європейськими стандартами у сфері прав людини, верховенства права й демократії і, відтак, підтримує Україну у виконанні своїх зобов’язань як держави-члена Ради Європи.

17 липня 1997 року Верховна Рада України ратифікувала Європейську конвенцію з прав людини яка  набула  чинності для України 11 вересня того самого року. Завдяки цьому, українці отримали право після використання всіх національних засобів правового захисту звертатися зі скаргою про порушення Україною прав і свобод, гарантованих Конвенцією, до Європейського суду з прав людини.

Для підтримки України у виконанні своїх зобов'язань як держави-члена Ради Європи з 2005 року реалізуються Плани дій – стратегічні програмні документи із визначеним періодом часу дії. Наразі виконується План дій Ради Європи для України на 2023-2026 роки «Стійкість, відновлення та відбудова». У рамках Плану імплементується низка проєктів щодо сприяння дотриманню в Україні прав людини, демократії і верховенства права. План дій передбачає чотирирічну програму співпраці та забезпечує гнучкість, необхідну для реагування на мінливі потреби у поточному нестабільному контексті та середовищі високого ризику. Це динамічний документ, який оновлюватиметься відповідно до ситуації в країні, щоб адаптувати пріоритети до нових потреб. Стратегії зменшення ризиків і загроз, а також механізми управління будуть
оцінені й обговорені з органами державної влади України. Загальний бюджет чотирирічної програми співпраці складає орієнтовно 50 мільйонів євро.

16-17 травня 2023 року на Саміті Ради Європи у Рейк’явіку в Ісландії глави держав і урядів 46 країн-членів Організації вирішили створити Реєстр збитків, заподіяних агресією Російської Федерації, як перший крок до міжнародного Компенсаційного механізму. Лідери домовилися зміцнити Раду Європи та її роботу у сфері прав людини, демократії та верховенства права шляхом ухвалення декларації про принципи демократії, підтвердження зобов’язань щодо Європейської конвенції з прав людини та розробки інструментів для розв’язання нових проблем у сфері технологій і довкілля.

 

Координація співпраці

Директорат з координації програм (ДКП) керує діяльністю Ради Європи у сфері співпраці в державах-членах і державах, що не є членами Ради Європи. Ця спільна діяльність здійснюється, щоб допомогти цим країнам досягти стандартів Ради Європи у сфері прав людини, верховенства права та демократії.

Директорат з координації програм забезпечує стратегічне програмування цих заходів і мобілізує ресурси для їх реалізації, одночасно координуючи дії Ради Європи з іншими організаціями та установами. ДКП також відповідає за координацію офісів Ради Європи та бюро програм, які відіграють активну роль у визначенні та реалізації проєктів, а також у залученні коштів для їх виконання.

 

  Україна // 46 держав, одна Європа

 

Діяльність Ради Європи в Україні

 


Запобігання катуванням

Європейський комітет із запобігання тортурам відвідує місця ув’язнення (для неповнолітніх або затриманих іммігрантів, поліцейські дільниці, психіатричні лікарні), щоб оцінити, як поводяться з особами, позбавленими волі.

 Візити та доповіді (англійською)

 


Боротьба з расизмом

Європейська комісія проти расизму та нетерпимості (ECRI) є незалежним моніторинговим органом, який надає державам-членам конкретні та практичні поради щодо вирішення проблем расизму та нетерпимості у їхній країні.

 Доповіді (англійською)

 


Захист соціальних прав

Європейська соціальна хартія – це договір Ради Європи, який гарантує соціальні та економічні права людини. Хартію було прийнято в 1961 році та переглянуто в 1996 році. Європейський комітет з соціальних прав ухвалює рішення щодо відповідності ситуації в державах Європейській соціальній хартії, Додатковому протоколу 1988 року та переглянутій Європейській соціальній хартії.

 Інформаційні бюлетені (англійською)

 Доповіді (англійською)

 


Захист меншин

Рамкова конвенція про захист національних меншин передбачає систему моніторингу для оцінки виконання цієї угоди в державах-учасницях. Дорадчий комітет приймає рекомендації щодо покращення захисту меншин.

 Документи (англійською)

 


Боротьба з корупцією

Група держав проти корупції (GRECO) стежить за дотриманням країнами-членами антикорупційних стандартів Ради Європи з метою підвищення спроможності своїх членів боротися з корупцією.

 Звіти про оцінку (англійською)

 


Боротьба з відмиванням грошей


Комітет експертів MONEYVAL

Комітет оцінює ефективність внутрішніх заходів з протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму в державах-членах Ради Європи, які не є членами Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF). Держави-члени Ради Європи, які є членами MONEYVAL, але згодом стають членами FATF, можуть вирішити залишити повноправне членство в MONEYVAL. Країни-претенденти на членство та інші держави, що не є членами, але не є членами FATF, можуть подати заявку на приєднання до технічного завдання за певних умов.

 Звіти про оцінку (англійською)


COP198

Конференція Сторін Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму (CETS № 198) контролює належне виконання Конвенції Сторонами.

 Доповіді (англійською)

 


Демократія через закон

Європейська комісія за демократію через право – Венеційська комісія – є дорадчим органом з конституційних питань, який відіграє провідну роль у прийнятті конституцій, які відповідають стандартам європейської конституційної спадщини.

 Документи (англійською)

 


Боротьба з торгівлею людьми

Група експертів із протидії торгівлі людьми (GRETA) відповідає за моніторинг виконання Сторонами Конвенції про боротьбу з торгівлею людьми. Група регулярно публікує звіти про оцінку..

 Звіти про оцінку (англійською)

 


Система правосуддя


Європейська комісія з питань ефективності правосуддя (CEPEJ)

Метою CEPEJ є підвищення ефективності та функціонування правосуддя в державах-членах.

 Звіти про оцінку (англійською)


Консультативна рада європейських прокурорів (CCPE)

Цей консультативний орган при Комітеті міністрів готує висновки, сприяє впровадженню Rec(2000)19 і збирає інформацію про функціонування прокуратури у Європі.

 Документи (англійською)

 


Мистецтво та пожертви

Різноманітні будівлі Ради Європи є домом для великої колекції творів мистецтва. Країни-члени та країни, що не є членами, регіональні та місцеві органи влади та навіть самі митці дарували Раді Європи твори мистецтва. Ці подарунки символізують прихильність їхніх дарувальників до однієї з найстаріших політичних організацій Європи. Вони є відчутним виявом підтримки Організації, яка розглядає права людини як точку фокусу суспільства, а також визнання того, що творчі митці відіграють важливу роль у формуванні ставлення та поведінки.

 

Народжена рідною землею Леоніда Товстухи


Гобелен Подарований Україною у 2006 році.