Back

Круглий стіл щодо статусу асоціацій органів місцевого самоврядування в Україні

Київ, Україна 16 червня 2021
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Круглий стіл щодо статусу асоціацій органів місцевого самоврядування в Україні

14 червня 2021 року Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної Ради України організував круглий стіл щодо правового статусу національних асоціацій місцевих та регіональних органів влади для обговорення майбутніх перспектив з представниками усіх діючих асоціацій, місцевими та міжнародними експертами, а також представниками міжнародних організацій.

Віце-президентка Конгресу Гунн-Маріт Хельгесен відзначила визначну роль національних асоціацій органів місцевого самоврядування у сприянні діалогу між усіма рівнями влади під час врядування. Відповідно до висновків моніторингової місії Конгресу в Україні, яка відбулася у 2020 році, вона звернула увагу на необхідності комплексної та стабільної системи консультацій з органами місцевої влади та їх асоціаціями, що впливатиме на рішення стосовно місцевого самоврядування.

Пані Хельгесен наголосила, що національні асоціації місцевих та регіональних органів влади є ключовими для імплементації положень Європейської хартії місцевого самоврядування. У багаторівневій системі врядування "сильні, репрезентативні, плюралістичні та легітимні асоціації виступають посередниками між центральними, регіональними та місцевими органами влади".

Голова парламентського з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко визнав необхідність побудови міцних партнерських відносин між центральним та місцевим рівнями та покращення інституційного потенціалу національних асоціацій.

Участь у заході організовано в рамках проекту «Посилення демократії та довіри на місцевому рівні в Україні», який виконується Конгресом місцевих та регіональних влад Ради Європи як частина Плану дій Ради Європи для України на 2018-2022 роки. Проект спрямований на покращення якості демократії на місцевому рівні в Україні шляхом посилення інституційних структур та підтримки органів місцевого самоврядування та їх національних асоціацій в діяльності, спрямованій на запровадження принципів етики в процес прийняття рішень, а також підтримка більш інклюзивного, прозорого, підзвітного та орієнтованого на громадян місцевого врядування.


Контактна Інформація Контактна Інформація
Офіс Ради Європи в Україні
вул. Іллінська, 8, під'їзд 7, поверх 6
Київ, 04070 Україна
Council of Europe Office in Ukraine
8, Illinska str., 7 entrance, 6 floor
Kyiv 04070, Ukraine

Голова Офісу, Представник Генерального секретаря Ради Європи  з питань координації програм співробітництва Ради Європи
пан Стен Ньорлов

Head of Office, Representative of the Secretary General of the Council of Europe on the coordination of cooperation programmes of the Council of Europe 
Mr Steen Nørlov

 Біографічна довідка 

 Biographical note

Tel.+38 044 425 60 01 
          +38 044 425 02 62

Fax.+38 044 425 60 01
            (ext.111)
            +38 044 425 02 62
            (ext.111)

kyivcoe.int

Contact form