Back

Координатори з питань гендерної рівності Державного бюро розслідувань пройшли навчання із заборони дискримінації

Київ, Україна 20-21 грудня 2021
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Координатори з питань гендерної рівності Державного бюро розслідувань пройшли навчання із заборони дискримінації

Учасники мережі координаторів з питань гендерної рівності Державного бюро розслідувань (ДБР) пройшли навчання у межах тренінгу «Заборона дискримінації крізь призму статті 14 та Протоколу 12 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод», що є частиною проєкту Ради Європи «Підтримка інституцій для боротьби з неналежним поводженням в Україні». Мережа координаторів налічує представників та представниць з усіх територіальних управлінь та центрального апарату ДБР.

Під час тренінгу, учасники та учасниці мали можливість подискутувати на наступні теми: поняття гендеру та пов’язані з ним міфи, принцип рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, основні прояви нерівності жінок і чоловіків, гендерні аспекти у професійному середовищі Державного бюро розслідування, заборона дискримінації: стандарти, вироблені практикою ЄСПЛ, ідентифікація гендерно чутливих ситуацій, гендерно чутливі справи: практика ЄСПЛ та національний контекст, шляхи застосування гендерних підходів у повсякденній роботі ДБР.

Вхідне та вихідне оцінювання результатів тренінгу показали, що учасники підвищили свій рівень знань відповідних стандартів та змінили своє ставлення до проявів гендерної нерівності в Україні.


Контактна Інформація Контактна Інформація
Офіс Ради Європи в Україні
вул. Іллінська, 8, під'їзд 7, поверх 6
Київ, 04070 Україна
Council of Europe Office in Ukraine
8, Illinska str., 7 entrance, 6 floor
Kyiv 04070, Ukraine

Голова Офісу, Представник Генерального секретаря Ради Європи  з питань координації програм співробітництва Ради Європи
пан Стен Ньорлов

Head of Office, Representative of the Secretary General of the Council of Europe on the coordination of cooperation programmes of the Council of Europe 
Mr Steen Nørlov

 Біографічна довідка 

 Biographical note

Tel.+38 044 425 60 01 
          +38 044 425 02 62

Fax.+38 044 425 60 01
            (ext.111)
            +38 044 425 02 62
            (ext.111)

kyivcoe.int

Contact form