Back

Штучний інтелект – новий портал для сприяння глобальному співробітництву запустили вісім міжнародних організацій

Рада Європи Страсбург 15 вересня 2021
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Штучний інтелект – новий портал для сприяння глобальному співробітництву запустили вісім міжнародних організацій

14 вересня 2021 року завдяки спільним зусиллям восьми міжнародних організацій було запущено новий портал для сприяння глобальній співпраці у галузі штучного інтелекту (ШІ). Портал – це універсальний сервіс за принципом «єдиного вікна» для отримання даних, результатів досліджень та передових практик у сфері штучного інтелекту.

Мета порталу – допомогти політикам та широкій громадськості орієнтуватися у міжнародному ландшафті управління штучним інтелектом. Він надає доступ до необхідних інструментів та інформації, таких як проєкти, дослідження та звіти для просування надійного та відповідального застосування ШІ, який узгоджується з правами людини на глобальному, національному та місцевому рівнях.

Серед ключових партнерів у цих спільних зусиллях є Рада Європи, Європейська Комісія, Агентство Європейського Союзу з фундаментальних прав людини, Міжамериканський банк розвитку, Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), Організація Об'єднаних Націй (ООН), Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) та Група Світового банку.


 Globalpolicy.AI website


Контактна Інформація Контактна Інформація
Офіс Ради Європи в Україні
вул. Іллінська, 8, під'їзд 7, поверх 6
Київ, 04070 Україна
Council of Europe Office in Ukraine
8, Illinska str., 7 entrance, 6 floor
Kyiv 04070, Ukraine

Голова Офісу, Представник Генерального секретаря Ради Європи  з питань координації програм співробітництва Ради Європи
пан Стен Ньорлов

Head of Office, Representative of the Secretary General of the Council of Europe on the coordination of cooperation programmes of the Council of Europe 
Mr Steen Nørlov

 Біографічна довідка 

 Biographical note

Tel.+38 044 425 60 01 
          +38 044 425 02 62

Fax.+38 044 425 60 01
            (ext.111)
            +38 044 425 02 62
            (ext.111)

kyivcoe.int

Contact form