Передумови

Досягнення ґендерної рівності є пріоритетним завданням Ради Європи (РЄ) та її держав-членів. Це питання також має центральне значення для досягнення мети організації – захисту прав людини, підтримки демократії та збереження верховенства права. Навіть якщо правовий статус жінок у Європі покращився упродовж останніх десятиліть, справжня рівність між жінками та чоловіками ще далека від реальності.

РЄ та держави-члени взяли на себе конкретні зобов'язання щодо поліпшення доступу жінок до правосуддя й запобігання та боротьби з насильством стосовно жінок. Роль фахівців системи правосуддя у забезпеченні та зміцненні доступу жінок до правосуддя є найважливішою в контексті досягнення справжньої рівності й гарантуванні рівних прав усіх людей у суспільстві.

Це стало підґрунтям для розробки курсу HELP Доступ жінок до правосуддя з метою допомогти фахівцям у сфері права зрозуміти юридичні та інші перешкоди в доступі жінок до правосуддя й застосовувати ґендерно-чутливі аспекти у своїй щоденній роботі. Курс було розроблено таким чином, щоб він став корисним для працівників суду, правоохоронних органів, соціальних працівників, національних правозахисних установ (офісів омбудсменів), організацій громадянського суспільства, ЗМІ та інших фахівців, які працюють у сфері гендерної рівності.

Курс надає вичерпний огляд міжнародних та європейських стандартів щодо прав жінок і ґендерної рівності, прецедентного права та належних практик. Це перший курс HELP, який надає єдиний ресурс із питань ґендерної рівності та правосуддя, що охоплює стандарти, прецедентну практику, звіти з моніторингу й інструменти законодавчого забезпечення РЄ щодо цього питання.

Теми досліджуються з практичної точки зору з використанням презентацій, інтерактивних екранів, тести знань та рефлексивні вправи.

Фасілітацію регіональних адаптованих курсів проводять спеціально підготовлені національні тренери курсу HELP, які допомагають учасникам взаємодіяти з платформою, пропонують додаткові ресурси та вправи та модерують онлайн-дискусії. З цією метою для учасників буде створена спеціальна сторінка HELP, яка дозволить обмінюватись інформацією та виступатиме форумом для обговорення між учасниками.

Під час установчого семінару (можливий онлайн формат) національні тренери курсу HELP, учасники та представники Ради Європи ознайомляться з платформою, а також визначать навчальні цілі курсу.

Після успішного завершення курсу учасники отримують сертифікат. 

План курсу

Навчальний курс займає приблизно 15-20 годин для проходження протягом 8 тижнів (2 місяці) та складається з наступних шести предметних модулів:

  • Вступ до поняття доступу жінок до правосуддя
  • Міжнародна та європейська правова база
  • Дискримінація за ознакою статі та ґендеру
  • Уникнення ґендерних стереотипів
  • Практичні рекомендації щодо покращення доступу жінок до правосуддя
  • Ґендерно-чутливий підхід до юридичної практики

Розробка курсу

Цей безкоштовний онлайн-курс було розроблено в рамках програми «Партнерство заради належного врядування», а саме проєкту «Посилення доступу до правосуддя для жінок, що постраждали від насильства, в шести країнах-членах Східного партнерства», спільно із Відділом ґендерної рівності та програмою HELP Ради Європи. Курс проводиться в рамках проекту Ради Європи «Стамбульська конвенція: інструмент для посилення боротьби з насильством стосовно жінок та домашнім насильством в Україні» за фінансової підтримки Плану Дій Ради Європи для України на 2018-2021 рр.

Доступ до безкоштовного онлайн-курсу

Щоб отримати доступ до курсу, спочатку потрібно створити власний обліковий запис у системі HELP, якщо ви ще не зробили цього (http://help.elearning.ext.coe.int/login/) (на це піде 2 хвилини). Посилання на курс учасники отримають від національних тренерів курсу HELP.

Онлайн-курс HELP 3 кроки