Back Посилення судової незалежності та підзвітності в роботі Вищої ради правосуддя

Посилення судової незалежності та підзвітності в роботі Вищої ради правосуддя

23 жовтня 2019 року проект Ради Європи «Підтримка виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини» (Проект) організував проведення круглого столу «Діяльність Вищої ради правосуддя: забезпечення судової незалежності та підзвітності суддів» в м. Києві. У заході взяли участь голова, члени та представники Вищої ради правосуддя, а також представники Ради Європи.

Основною метою заходу було обговорити зміст та структуру щорічних доповідей Вищої ради правосуддя про стан забезпечення незалежності суддів в Україні, повноваження і практику Вищої ради правосуддя, а також стандарти Ради Європи щодо забезпечення незалежності та підзвітності суддів.

Під час заходу, Павло Пушкар, начальник відділу Департаменту виконання рішень Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), поінформував присутніх про стандарти Ради Європи щодо судової незалежності та неупередженості, а також заходи, які від України очікує Комітет міністрів Ради Європи щодо виконання рішень ЄСПЛ. Крім того, Дануте Йочієне, міжнародний експерт Проекту та суддя Конституційного Суду Литви, підготувала презентацію та надала практичні рекомендації щодо підготовки щорічних доповідей Вищої ради правосуддя про стан забезпечення незалежності суддів в Україні. Наприкінці, Роман Куйбіда, національний експерт Проекту, повідомив учасників заходу про стан прогресу України у виконанні групи рішень ЄСПЛ «Куликов та інші проти України» та «Денісов проти України».

Вища рада правосуддя та Рада Європи підтвердили намір продовжувати співпрацю щодо забезпечення судової незалежності та підзвітності, а також повного виконання рішень Європейського суду з прав людини у справах «Куликов та інші проти України» та «Денісов проти України».

Проект Ради Європи «Підтримка виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини» фінансується Фондом з прав людини й впроваджується Департаментом правосуддя та правового співробітництва Ради Європи. Загальною метою проекту є сприяння Україні в удосконаленні національних механізмів виконання рішень Європейського суду з прав людини, якими констатовано порушення статті 6 Європейської конвенції з прав людини у зв’язку з недоліками функціонування судової системи. Основними напрямками роботи проекту є: незалежність та підзвітність судової гілки влади, ефективні засоби захисту від невиконання рішень національних судів та від надмірної тривалості судових проваджень, ефективні механізми взаємодії Верховного Суду з Європейським судом з прав людини.

Київ, Україна 29 жовтня 2019
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page