Back Безкоштовний онлайн-курс HELP на тему протидії насильству стосовно жінок для працівників правоохоронних органів

Безкоштовний онлайн-курс HELP на тему протидії насильству стосовно жінок для працівників правоохоронних органів

Правоохоронні органи відіграють найважливішу роль у протидії насильству стосовно жінок і домашньому насильству, а також у запобіганні його повторенню. Методи реагування мають бути ефективними, залишатися в межах закону, враховувати конкретні обставини, відповідати потребам постраждалих та ризику щодо дій кривдників.

Для правильного реагування на випадки насильства стосовно жінок і домашнього насильства важливо, щоб представники правоохоронних органів були обізнані про правозахисний вимір протидії насильству стосовно жінок і вміли ефективно надавати допомогу в орієнтований на постраждалих осіб спосіб, а також знали, як взаємодіяти з кривдниками.

Рада Європи розробила новий онлайн-курс з протидії насильству стосовно жінок та домашньому насильству, націлений на правоохоронні органи, опираючись на досвід кількох європейських поліцейських та правоохоронних служб, включно з Данією, Францією, Португалією, Словенією та Швецією, а також на основі головної європейської міжнародної угоди — Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (яка також відома як Стамбульська конвенція), та використовуючи моніторингову роботу Групи експертів Ради Європи з протидії насильству стосовно жінок та домашньому насильству (ГРЕВІО). Цей курс може бути корисний і для інших фахівців першої лінії, які займаються випадками насильства стосовно жінок та домашнього насильства (соціальні та медичні працівники), інститутів громадянського суспільства, студентів та інших цільових груп.

Із трьох основних модулів, запропонованих у новому курсі, представники правоохоронних органів дізнаються про теоретичні та практичні концепції, пов’язані з насильством стосовно жінок, його численні форми та вплив на постраждалих і суспільство загалом. Учасники також ознайомляться з рекомендаціями щодо того, як швидко та ефективно реагувати на випадки насильства стосовно жінок та домашнього насильства, з методами опитування постраждалих та кривдників, а також дізнаються про практичні заходи, яких вживають служби оперативного реагування, слідчі тощо. Курс також включає спеціальний модуль з оцінки та управління ризиками для постраждалих від домашнього насильства, постраждалих від насильства, заснованого на честі, та жертв переслідування.

У 2017 році Європейська програма з навчання у сфері прав людини для представників юридичних професій (HELP) розробила онлайн-курс на цю тему, орієнтований на фахівців у сфері права. Загальний курс HELP «Протидія насильству стосовно жінок та домашньому насильству» в інтерактивній формі охоплює ключові поняття, міжнародну і європейську правову базу та судове право, що регулюють протидію насильству та захист жінок і дівчат від насильства, та зосереджений, зокрема, на Стамбульській конвенції Ради Європи. До того ж, курс надає представникам юридичних професій практичні інструменти для роботи з випадками насильства стосовно жінок та домашнього насильства з урахуванням прав людини та використовуючи підхід, орієнтований на постраждалих.

Обидва курси HELP про протидію насильству стосовно жінок та домашньому насильству пропонують детальну, практичну та всеосяжну навчальну програму для покращення якості реагування судових і правоохоронних органів на випадки насильства стосовно жінок та підтримку постраждалих в доступі до правосуддя. Обидва курси в подальшому стануть невід’ємною частиною всеосяжної навчальної програми національних навчальних закладів та/або інших компетентних органів держав-членів Ради Європи.

Цей новий курс HELP був розроблений спільно Програмою Ради Європи HELP, Відділом з питань гендерної рівності та Відділом з питань насильства стосовно жінок.

Структура курсу

Курс містить 3 великі модулі, він розрахований на 6 годин.

 

Модуль 0. Вступ.

 • Привітання, загальні інструкції, автори курсу та цільова аудиторія курсу.

Модуль 1. Розуміння насильства стосовно жінок та домашнього насильства.

 • Ключові поняття та визначення.
 • Насильство стосовно жінок, різні форми такого насильства.
 • Що таке домашнє насильство?
 • Вплив на постраждалих від домашнього насильства.
 • Наслідки для суспільства: ціна насильства стосовно жінок та домашнього насильства.

 

Модуль 2. Ефективні заходи правоохоронних органів у подоланні насильства стосовно жінок та домашнього насильства.

 • Принципи реагування правоохоронних органів.
 • Подолання стереотипів і професійних упереджень.
 • Перший контакт з постраждалими.
 • На місці події/злочину.
 • У поліцейському відділку.
 • Розслідування, докази та звітування прокурору.

 

Модуль 3. Оцінка ризику насильства стосовно жінок та домашнього насильства.

 • Оцінка ризику.
 • Управління ризиками.
 • Співпраця поліції.
 • Кейс.

Доступ до безкоштовного онлайн-курсу

Щоб отримати доступ до курсу, відвідайте онлайн-платформу Ради Європи HELP за адресою http://help.elearning.ext.coe.int/.

Спочатку потрібно зареєструватися на платформі HELP, якщо ви цього ще не зробили (2 хвилини). Після цього ви зможете перейти за цим посиланням, щоб отримати прямий доступ до онлайн-курсу: http://help.elearning.ext.coe.int/course/view.php?id=4999

Після успішного проходження курсу можна створити електронну справку про закінчення навчального курсу (statement of accomplishment), яку ви зможете роздрукувати.

Курс HELP про протидію насильству стосовно жінок та домашньому насильству для працівників правоохоронних органів наразі доступний англійською, а в майбутньому він буде доступний іншими мовами. Цей курс буде впроваджений у форматі наставництва у співпраці із зацікавленими державними установами.

Страсбург, Франція 25 січня 2022
 • Diminuer la taille du texte
 • Augmenter la taille du texte
 • Imprimer la page