Back

Рада Європи сприяє дотриманню прав жінок в Україні

Київ, Україна 06 березня 2020
 • Diminuer la taille du texte
 • Augmenter la taille du texte
 • Imprimer la page
 • Imprimer en PDF
Рада Європи сприяє дотриманню прав жінок в Україні

Рада Європи працює над забезпеченням рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Однак у багатьох сферах жінки стикаються з дискримінацією. Повна та рівна участь жінок у політичному та громадському житті на всіх щаблях все ще в більшості країн нижча за мінімальний рівень - 40%. Сексистське ставлення до жінок і дівчат є перешкодою для розширення їхніх прав і можливостей. Жінки, особливо деякі групи, такі як жертви гендерного насильства, представниці етнічних меншини та жінки з інвалідністю, стикаються з перешкодами доступу до правосуддя. Однією з найважчих форм порушення прав жінок є насильство. Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульська конвенція) створює підґрунтя для подолання цього серйозного порушення прав людини.

Офіс Ради Європи в Україні реалізовує низку проєктів задля підвищення рівня дотримання прав жінок та сприяння гендерній рівності в Україні.

 • Проєкт «Посилення демократії та довіри на місцевому рівні в Україні», який реалізується Конгресом місцевих та регіональних влад у партнерстві з Асоціацією міст України (АМУ), через низку тематичних заходів сприяли підвищенню обізнаності представників місцевої влади про принципи рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у політичному житті. Команда та партнери проєкту спостерігають, що у місцевої влади зростає інтерес  до питання дотримання гендерної рівності як важливої складової місцевої політики. Це підтверджується опитуванням «Впровадження гендерної рівності на місцевому рівні в Україні», проведеним в рамках проєкту у співпраці з  АМУ у березні 2019 року. Результати досить оптимістичні: 92,3% респондентів правильно визначили характер гендерної політики  - забезпечення рівних можливостей для чоловіків і жінок. Проєкт надалі сприятиме прийняттю місцевими муніципалітетами Європейської хартії рівності жінок та чоловіків у житті місцевих громад.
 • Навчальний курс Академії лідерства для місцевих органів влади, що впроваджується проєктом «Децентралізація та реформа місцевого самоврядування в Україні», містить спеціальний модуль «Рівні можливості та гендерний баланс». За підтримки проєкту спеціальні положення щодо гендерної рівності були включені до документів, пов'язаних з управлінням персоналом та професійним розвитком державних службовців у рамках реформи системи підвищення кваліфікації. За результатами останнього опитування, ініційованого Радою Європи, 16% громадян вважають, що стать міського/міської голови впливає на якість надання послуг на місцевому рівні.
 • Проєкт «Розвиток соціальних прав людини як ключовий чинник сталої демократії в Україні», спрямований на підвищення дотримання соціальних прав в Україні відповідно до європейських стандартів, підвищує обізнаність законотворців, котрі напрацьовують  новий законопроєкт про зайнятість, щодо положень Європейської соціальної хартії. Усунення розриву в оплаті праці, забезпечення рівного доступу до батьківської відпустки та нульова толерантність до дискримінації на роботі мають стати принципами нового законодавства про зайнятість.
 • Експерти проєкту «Дотримання прав людини в системі кримінальної юстиції України» відзначили, що на посадах найвищої ланки системи прокуратури в Україні переважають чоловіки. Наприклад, серед заступників Генерального прокурора немає жінок. На рівні керівників обласних прокуратур на цій посаді працює жінка лише на Львівщині. Результати атестації прокурорів Офісу Генерального прокурора показують, що серед 610 прокурорів, які склали тести, 150 - жінки, тобто жінки складають 25% від загальної кількості прокурорів ОГП.
 • Проєкт «Стамбульська конвенція: інструмент для посилення боротьби з насильством стосовно жінок та домашнім насильством в Україні» підтримує необхідні інституційні механізми та координацію між агентствами; посилює знання та спроможність осіб, відповідальних за підтримку жертв, шляхом проведення тренінгів фахівців. Прийняття ЗУ «Про запобігання та протидію домашньому насильству» в грудні 2017 року було важливим кроком у боротьбі проти насильства над жінками та домашнього насильства, однак необхідні подальші зусилля, і тому ратифікація Стамбульської конвенції в Україні має стати важливим кроком у цьому напрямі.
 • Для покращення становища ромських жінок та надання їм можливостей Рада Європи розпочала програму ромської медіації в Україні в рамках проєкту «Захист національних меншин, включаючи Ромів, та мов меншин в Україні». Ромські медіатори досягли значних успіхів у покращенні стану здоров'я в ромських поселеннях; їм вдалось збільшити рівень вакцинації серед ромських дітей та допомогти багатьом отримати документи. У 2013 році Україна схвалила «Стратегію захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року», однак вона мала обмежений вплив на становище ромських жінок та чоловіків. Тому РЄ наполегливо радить, щоб нова стратегія  щодо інтеграції ромів на період після 2020 року включала гендерні цілі також.
 • Експерти проєкту «Європейський Союз та Рада Європи працюють разом для зміцнення свободи медіа в Україні» зазначили, що згідно з даними незалежного громадського моніторингу висвітлення засобами масової інформації парламентських і президентських виборів в Україні у 2019 році, чоловікам приділялося переважно більше часу (80%) на національних телеканалах, тоді як жінкам лише 11%; лише 9% думок жінок були присутні у новинах Інтернет-ЗМІ, тоді як чоловіків - 91%. На основі результатів моніторингу ЗМІ було розроблено та максимально розповсюджено набір рекомендацій для засобів масової інформації щодо забезпечення гендерної рівності.
 • Проєкт «Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень» сприяє активному залученню жінок у процес виконання завдань проєкту.  Наразі жінки складають близько 65% учасників проєктних заходів. Проєкт постійно просуває експертизу та рекомендації, розроблені внутрішньо переміщеними жінками на місцевих та національному рівнях. Жінки становлять 80% національних експертів проєкту.

Напередодні Міжнародного дня жінок була запущена українська версія веб-сторінки РЄ щодо боротьби з сексизмом: https://www.coe.int/uk/web/human-rights-channel/stop-sexism


Контактна Інформація Контактна Інформація
Council of Europe Office in Ukraine
8, Illinska str., 7 entrance, 6 floor
Kyiv 04070, Ukraine
Офіс Ради Європи в Україні
вул. Іллінська, 8, під'їзд 7, поверх 6
Київ, 04070 Україна

Tel.+38 044 425 60 01 
          +38 044 425 02 62

Fax.+38 044 425 60 01
            (ext.111)
            +38 044 425 02 62

            (ext.111)

kyiv@coe.int

Contact form