Back Висновки Комісії проти расизму Ради Європи щодо невиконання Україною її пріоритетних рекомендацій

Висновки Комісії проти расизму Ради Європи щодо невиконання Україною її пріоритетних рекомендацій

Сьогодні Європейська комісія проти расизму та нетерпимості (ЄКРН) опублікувала висновки щодо виконання двох пріоритетних рекомендацій, наданих Україні у 2017 році.

По-перше, ЄКРН настійно рекомендувала включити питання сексуальної орієнтації та гендерної приналежності до Кримінального кодексу у якості підстави та вважати їх обтяжуючими обставинами. У зв'язку з цим ЄКРН зазначає, що згідно з Кримінальним кодексом покарання за розпалювання ненависті чи насильства, мотивованого гомо/трансфобією не відбувається. Крім того, в обставинах, що обтяжують покарання, немає посилань на підстави сексуальної орієнтації та гендерної приналежності під обтяжуючими формами певних злочинів або у статті Кримінального кодексу. ЄКРН зазначає лише одну правку до Кримінального кодексу, яка набула чинності у 2019 році – включення підстав "сексуальної приналежності". Хоча, включення ґендерного питання до числа обставин, що обтяжують покарання, вітається, але воно не поширюється на сексуальну орієнтацію чи ґендерну приналежність, а тому не відповідає рекомендації, зазначає ЄКРН. Це означає, що її рекомендація не була виконана.

По-друге, ЄКРН рекомендувала відмовитись від судових зборів у справах ромів, які прагнуть довести свою особу з метою отримання особистих ідентифікаційних документів. Влада повідомила ЄКРН, що Закон про судові збори 2012 року передбачає відстрочку сплати судового збору, зменшення його суми або звільнення від сплати. ECRI, однак, розуміє, що законодавство є малосприятливим для ромів, які прагнуть довести свою особу, оскільки – як це не парадоксально – існує вимога довести нездатність сплачувати збори шляхом надання документальних доказів суду. У цьому контексті ЄКРН не виявила жодних ознак застосування цього положення в таких випадках. Отже, звідси висновок – рекомендація не була виконана, оскільки, вся зібрана інформація свідчить про те, що в цьому відношенні не відбулося жодних змін.

Висновки ґрунтуються на відповіді уряду та інформації, зібраній з інших джерел. Вони стосуються лише пріоритетних рекомендацій і не мають на меті надання всебічного аналізу всіх подій у питаннях боротьби проти расизму та нетерпимості в Україні.

Європейська комісія проти расизму та нетерпимості (ЄКРН) – це особливий орган з моніторингу прав людини, який спеціалізується на питаннях, пов’язаних з боротьбою проти расизму, дискримінації (за ознакою «раси», етнічного/ національного походження, кольору шкіри, громадянства, віросповідання, мови, сексуальної орієнтації та ґендерної ідентичності), ксенофобії, антисемітизму та нетерпимості у Європі; він готує звіти та видає рекомендації державам-членам.

СТРАСБУРГ 02 ЧЕРВНЯ 2020
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page