Європейська програма з навчання у сфері прав людини для представників юридичних професій (HELP) підтримує держав-членів Ради Європи (РЄ) в імплементації Європейської конвенції з прав людини (ЄКПЛ) на національному рівні, відповідно до Рекомендації Комітету Міністрів (2004) 4, Інтерлакенської декларації 2010 року, Брайтонської декларації 2012 року і Брюссельської декларації 2014 року.

Ця програма реалізується шляхом підвищення потенціалу суддів, адвокатів та прокурорів у всіх 47 державах-членах у застосуванні ЄКПЛ в їхній повсякденній роботі.  Дійсно, юристи, які знаходяться на передньому плані у справі захисту прав людини, в тому числі прав жертв порушень, повинні мати можливість отримати високоякісне навчання. Це є необхідним для того, щоб вони завжди були в курсі стандартів і практики Європейського суду з прав людини, які постійно еволюціонують. Програма HELP спрямована саме на надання високоякісних і індивідуалізованих інструментів навчання для всіх європейських юристів.

 HELP - це:
1. мережа національних навчальних закладів для суддів, прокурорів та адвокатів в 47 державах-членах;
2. платформа електронного навчання в області прав людини;
3. методологія навчання  в області прав людини.

Мережа

Мережа HELP, єдина загальноєвропейська мережа з навчання правам людини, складається з представників національних навчальних установ для суддів і прокурорів (ННУ) та  асоціацій адвокатів (АА) з 47 держав-членів Ради Європи.

 На мережу HELP покладено реалізацію пункту 9.vi  Брайтонської декларації 2012 року і в цьому відношенні вона:

  • сприяє розвитку і просуванню початкового і подальшого навчання юристів стандартам ЄКПЛ відповідно до тлумачення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ);
  •  здійснює обмін передовою практикою і  надає консультації з питань навчальних програм, навчальних матеріалів і методології навчання для юристів, визначаючи при цьому пріоритетні теми для майбутніх навчальних заходів. Див. детальніше про Мережу.

Платформа електронного навчання

Широкий спектр навчальних ресурсів по ЄСПЛ, розроблених і зібраних в рамках програми HELP, доступні он-лайн та переведені на національні мови держав-бенефіціарів. Відслідковування практики Страсбурзького суду, яка розвивається швидко і експансивно, стає справжнім викликом для юристів. Програма HELP також є тією платформою, на якій вони зможуть завжди бути в курсі новин Страсбурзької практики через легкодоступні оновлення.

Існує два основних типи навчальних ресурсів HELP:

дистанційні курси доступні для окремих груп юристів, що беруть участь в пілотних курсах, модерованих сертифікованими національними тренерами. Список доступних курсів (включаючи їхній опис) можна знайти в каталозі курсів.

курси самостійного навчання доступні будь-якому користувачеві, що має обліковий запис на платформі.

Вони включають в себе навчальні посібники як з методології навчання ЄКПЛ та ключовим поняттям, так і довідники, навчальні програми, плани курсів, презентації, практичні вправи та електронні навчальні курси за різними статтями і темами по ЄКПЛ.

Навчальна методологія HELP

The HELP methodology takes into account the heavy time pressure imposed on legal professionals in their daily work. Its added value is that curricula are drafted on a tailor-made basis, meeting participants’ specific training needs and learning pace, allowing flexibility.The HELP methodology and resources are systematically used in all CoE capacity building activities on the ECHR, organised in the Member States, including within the framework of EU/CoE Joint Programmes.

HELP organises training of trainers sessions, with the aim to increase ownership by national training institutions.