Інформація про платіж

azbgcselenfrhyplrosquk

Справедлива компенсація

Стаття 41 Європейської конвенції з прав людини:

Справедлива компенсація: Якщо Суд встановлює, що сталося порушення Конвенції або протоколів до неї, і якщо внутрішнє законодавство відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування цього порушення, Суд, у разі необхідності, надає справедливу компенсацію потерпілій стороні.

Після набуття чинності Протоколу № 14 1 червня 2010 року Комітет міністрів також здійснює контроль за виконанням умов мирових угод, схвалених Судом (стаття 39 Конвенції), включаючи будь-які суми, що держава погодилася виплатити заявнику відповідно до умов такого врегулювання. (Читати далі ...)

Процедура, якій заявник повинен слідувати, щоб отримати швидку оплату, описана у супровідному листі до рішення Суду.

Контроль оплати

Оплата була проведена (термін у 2 місяці для подання скарг або зауважень)

Для наступних двох типів випадків заявник має два місяці з дати опублікування списків подати скаргу, якщо існує проблема. Як тільки цей термін закінчився, заявник такий вважається таким, що прийняв сплату сум на умовах держави.

Платіж не було зроблено або він є неповним

У першому типу випадків, Департамент з питань виконання рішень ЄСПЛ не отримав письмове підтвердження про виплату справедливої ​​компенсації від національних органів влади або така інформація є неповною.

У другому типу випадків оплата була підтверджена, але за межами терміну, і без зазначення відсотків за прострочення.

Повідомлення/скарги заявника

Якщо ви хочете отримати або повідомити інформацію про справедливу компенсацію, яку Суд присудив вам, або подати скаргу, будь ласка, звертайтесь:

Рада Європи / Council of Europe

DGI - Directorate General of Human Rights and Rule of Law
Department for the Execution of Judgments of the ECHR
Just Satisfaction Section
F-67075 Strasbourg Cedex
FRANCE


  +33(0)3.88.41.27.93

  [email protected] 

Інформаційний документ

Контроль за виплатою сум, присуджених в якості справедливої компенсації: огляд існуючої практики Комітету міністрів