URL: https://www.coe.int/en/web/cpt/standards_TR

AİÖK standartları

Koronavirüs (Covid-19) pandemisi bağlamında özgürlüklerinden yoksun bırakılan kişilere yönelik muameleye ilişkin ilkeler bildirisi

Polis / Kolluk kuvvetleri
Cezaevleri   
Gözetim altında tutulan yasa dışı göçmenler
Psikiyatri kurumları
Yetişkin olmayanlar /  18 yaşından küçük çocuklar
Kadınlar
Sorumluluk