Gündem İçeriği Gündem İçeriği

URL: http://www.coe.int/en/web/cpt/standards_TR

AIÖK standartları

Polis / Kolluk kuvvetleri
Cezaevleri   
Gözetim altında tutulan yasa dışı göçmenler
Psikiyatri kurumları
Yetişkin olmayanlar /  18 yaşından küçük çocuklar
Kadınlar
Sorumluluk
Gündem İçeriği Gündem İçeriği

Preventing torture in Europe
www.cpt.coe.int

Gündem İçeriği Gündem İçeriği

  

Gündem İçeriği Gündem İçeriği
Gündem İçeriği Gündem İçeriği
Gündem İçeriği Gündem İçeriği