Frankrike tar över ordförandeskapet i ministerkommittén

MINISTERKOMMITTÉNS ORDFÖRANDESKAP 17 Maj 2019 Helsingfors

Ordförandeskapet i Europarådets ministerkommitté överlämnades i dag från Finland till Frankrike, efter ett möte med deltagande av 30 utrikesministrar från organisationens medlemsländer. Den avgående ordföranden Timo Soini, Finlands utrikesminister, gjorde en utvärdering av sitt lands...

Read More

Utrikesministrar förbereder att diskutera Europarådets roll då organisationen fyller 70

Ministerkommittén 7 Maj 2019 Strasbourg

Utrikesministrarna i Europarådets 47 medlemsstater håller sitt årligen återkommande möte den 16 till 17 maj 2019 i Helsingfors. I samband med detta kommer ministrarna att bli anmodade att fatta viktiga beslut om organisationens framtid, då den i dag står inför ett flertal utmaningar. De kommer...

Read More

Uttalande av Timo Soini, ordförande i ministerkommittén, om användning av teckenspråk i Europa

Ministerkommitténs ordförandeskap 14 maj 2019 Strasbourg

”Jag välkomnar det stöd ministerkommittén i dag har uttryckt för att främja och skydda teckenspråk i Europa”, sa Timo Soini, ordförande i ministerkommittén i Europarådet och Finlands utrikesminister, den 10 maj. I ett svar till den parlamentariska församlingens rekommendation 2143 (2019) om skydd...

Read More

Europarådets 70-årsdag

Europarådet 3 maj 2019 Strasbourg

Gemensamt uttalande av generalsekreterare Thorbjørn Jagland, ordföranden i parlamentariska församlingen Liliane Maury Pasquier och ordföranden i ministerkommittén Timo Soini

Read More

2019 års tema: Medier för demokrati: Journalism och offentliga val i desinformationens tidvarv

Internationella pressfrihetsdagen – 3 maj 2019

Ministerkommitténs ordförandeskap 3 maj 2019 Strasbourg

Uttalande av Timo Soini, ordförande i ministerkommittén

Read More

Hantering av Europarådets kris kräver konstruktivitet från alla parter, säger Timo Soini

Parlamentariska församlingens plenum 8 april 2019 Strasbourg

”Att finna en lösning på den rådande politiska och institutionella krisen kräver ett nära samarbete mellan alla medlemsstater och de båda regelstiftande organen – den parlamentariska församlingen och ministerkommittén. Det är hög tid att börja jämka samman olika synpunkter till en”, sa Timo...

Read More

Internationella romadagen (8 april 2019)

Ministerkommitténs ordförandeskap 8 april 2019 Strasbourg

Uttalande av Timo Soini, ordförande i Europarådets ministerkommitté, Finlands utrikesminister

Read More

”Bekämpande av könsstereotyper och sexism”: internationell konferens i Helsingfors

Europarådet 27 mars 2019 Strasbourg

Könsstereotyper och sexism utgör ett allvarligt hinder för att uppnå verklig jämställdhet mellan könen: lika rättigheter för kvinnor och män inom alla områden av det offentliga och privata livet. Könsstereotyper och sexism bidrar till olika former av hatpropaganda (online och offline) och...

Read More

Femte årsdagen av annekteringen av Krim

Ministerkommitténs ordförandeskap 21 mars 2019 Strasbourg

Uttalande av Timo Soini, Europarådets ministerkommittés ordförande, Finlands utrikesminister

Read More

19:e mars – Finlands jämställdhetsdag

Ministerkommitténs ordförandeskap 19 mars 2019 Strasbourg

Uttalande av ministerkommitténs ordförande

Read More

Internationella kvinnodagen (8 mars)

Ministerkommitaténs ordförandeskap 8 mars 2019 Strasbourg

Uttalande av Timo Soini, ministerkommitténs ordförande och Finlands utrikesminister

Read More

Artificiell intelligens: Helsingforskonferensens slutsatser

Europarådet 27 februari 2019 Helsingfors

AI bör utvecklas på ett människoinriktat sätt som ger vinster för individer och samhällen

Read More

Helsingforskonferensen om artificiell intelligens

Europarådet 26 februari 2019 Helsingfors

En tvådagars expertkonferens ”Governing the Game Changer – Impacts of artificial intelligence development on human rights, democracy and the rule of law” (Styra den förändrande spelplanen – hur utvecklingen av artificiell intelligens påverkar mänskliga rättigheter, demokrati och...

Read More

Europarådets generalsekreterare, Finlands utrikesminister och Frankrikes justitieminister inleder AI-konferensen i Helsingfors

Europarådet 21 februari 2019 Strasbourg

Europarådets generalsekreterare, Thorbjørn Jagland, Finlands utrikesminister Timo Soini och Frankrikes justitieminister Nicole Belloubet inleder expertkonferensen: ”Governing the Game Changer – Impacts of artificial intelligence development on human rights, democracy and the rule of law” (Styra...

Read More

Mänskliga rättigheter behöver beaktas vid utvecklingen av artificiell intelligens

Ministerkommitaténs ordförandeskap 18 februari 2019 Strasbourg

Artificiell intelligens kan nyttjas såväl för goda syften som för diskriminering. Det finns ännu tid att påverka vilken riktning utvecklingen tar.

Read More

Skyddande av rättsstatsprincipen i Europa

Ministerkommitaténs ordförandeskap 18 februari 2019 Strasbourg

En konferens med ämnet ”Hur kan vi skydda rättsstatsprincipen i Europa” hölls på universitetet i Tammerfors den 5 februari, som en del av Finlands ordförandeskap i Europarådets ministerkommitté. Evenemanget samlade hundratals deltagare för att diskutera metoder hur vi kan skydda den europeiska...

Read More

Dataskyddsdagen

Europarådets 28 januari 2019 Strasbourg

Nya riktlinjer om artificiell intelligens

Read More

Den internationella minnesdagen för förintelsens offer

Ordförandeskapet i ministerkommittén 25 januari 2019 Strasbourg

Uttalande av det finländska ordförandeskapet i ministerkommittén

Read More

"Fred är det viktigaste vi kan göra för mänskliga rättigheter", säger Sauli Niinistö

Parlamentariska församlingens plenum 23 januari 2019 Strasbourg

”Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen – de värden som Europarådet står för – kan enbart frodas då det råder fred. Att upprätthålla frånvaron av krig måste vara vår högsta prioritet. När allt kommer omkring är fred det viktigaste vi kan göra för mänskliga rättigheter. Allt...

Read More