Назад

Onlajn kurs Zaštita i bezbednost novinara dostupan na jezicima Zapadnog Balkana

Zapadni Balkan 14. april 2021.
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Onlajn kurs Zaštita i bezbednost novinara dostupan na jezicima Zapadnog Balkana

Novi onlajn kurs o Zaštiti i bezbednost novinara sada je dostupan na albanskom, bosanskom, makedonskom, crnogorskom i srpskom jeziku.

Kurs je razvilo Odeljenje za informaciono društvo Saveta Evrope, u saradnji sa Evropskim programom za obrazovanje pravnika u oblasti ljudskih prava (HELP) u okviru projekta "Sloboda izražavanja i sloboda medija u Jugoistočnoj Evropi (JUFREX 2)" koji se sprovodi u okviru Zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope "Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku II (2019-2022)".

Predstavnici Platforme za zaštitu i bezbednost novinara Saveta Evrope, Kancelarije komesara za ljudska prava Saveta Evrope i  registra Evropskog suda za ljudska prava, takođe su doprineli razvoju ovog kursa.

Pozadina i cilj kursa

Sloboda izražavanja i slobodan protok informacija su kamen temeljac javne debate i demokratije.

Ipak, sloboda izražavanja i bezbednost novinara su danas suočeni sa velikim izazovima u Evropi. U mnogim zemljama novinari i drugi medijski akteri suočavaju se sa pretnjama kao što su cenzura, politički i ekonomski pritisak, zastrašivanje, nesigurnost radnih mesta, zloupotreba zakona o kleveti, kao i fizički napadi. Ova kršenja su (često) počinjena u kontekstu nekažnjivosti, koji uzrokuje njihovo ponavljanje i dovodi do odvraćajućeg efekat na slobodu medija.

Na osnovu Evropske konvencije o ljudskim pravima i prakse Evropskog suda za ljudska prava, zemlje članice imaju i negativne i pozitivne obaveze da štite novinare. Ne samo da moraju da se uzdrže od od korišćenja političkih izjava zastrašivanja ili sudskih praksi protiv medijskih aktera, već imaju i dužnost da im aktivno pružaju punu zaštitu zakona i pravosuđa kako bi stvorili povoljno okruženje za njihove novinarske aktivnosti.

Ovaj besplatni HELP onlajn kurs ima za cilj da pomogne pravnicima, ali i novinarima i policijskim službenicima u identifikovanju i rešavanju pretnji upućenih novinarima i drugim medijskim akterima.

Struktura kursa

Ukupno trajanje kursa je 10 sati i on se sastoji od pet modula.

Modul 1: Osnovni standardi i principi. Uvod – ključni standardi i načela.  Sloboda izražavanja. Novinari i drugi medijski akteri.

Modul 2: Pretnje novinarima. Pretnje novinarima. Efekti pretnji. Odgovor na pretnje.

Modul 3: Pravni okvir, mehanizmi i alati. Ujedinjene nacije, Savet Evrope, Evropska unija i OSCE – pravni okviri. Mehanizmi i alati za zaštitu novinara, uključujući i Platformu za zaštitu i bezbednost novinara Saveta Evrope.

Modul 4: Fizički i psihološki integritet. Pozitivne i negativne obaveze država da štite novinare i druge medijske aktere; substantivne i proceduralne dimenzije obaveza država. Nekažnjivost zločina protiv novinara i efekti nekažnjivosti.

Modul 5: Novinarstvo u akciji. Prikupljanje vesti: pristup mestima i događajima, pristup javnim informacijama, zaštita izvora i uzbunjivača. Objavljivanje: substantivna i proceduralna pravna ograničenja. Novinarstvo na sudu. Policijski službenici i novinari.

Na kraju svakog modula postoji kviz i sažetak modula. Na kraju kursa, korisnik koji je uspešno završio kurs može da generiše i odštampa HELP „Potvrdu o završenom kursu“.

Vođeni i kursevi za samostalno učenje

JUFREX 2 projektni partneri će moći da implementiraju vođene kurseve o Zaštiti i bezbednosti novinara – koji sadrže informacije o međunarodnim standardima ali i o zakonskoj regulativi, institucionalnim okvirima i praksama u regionu (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija). Ove kurseve će tokom 2021/2022 sprovoditi nacionalne institucije za obuku pravnika (pravosudne akademije, advokatske komore) i univerziteti, koji će ove kurseve koristiti kao dodatno, inovativno sredstvo za edukaciju u ovoj oblasti  i nakon završetka JUFREX projekta.

Pored vođenih kurseva, pripremljeni su i kursevi za samostalno učenje koji su sada dostupni na HELP platformi i to na sledećim jezicima: 

Albanski

Bosanski

Makedonski

Crnogorski

Srpski

Pozivamo vas da pogledate naš kurs o Zaštiti i bezbednosti novinara.
Uživajte u učenju!

---------

*Ova odrednica ne prejudicira stavove o statusu i u skladu je s Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244. i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.


Популарни линкови Популарни линкови
Пратите нас Пратите нас