Jeu l'Europe des valeurs en situation

Naučite svoje učenike više o zajedničkim vrijednostima Evrope: slobodi izražavanja, pravednom pravosudnom sistemu, ravnopravnosti polova, ukidanju smrtne kazne, slobodnim izborima i različitosti/nediskriminaciji.

Zabavite se u timskim izazovima, diskutujte i testirajte svoje znanje o demokratiji i ljudskim pravima!

Igrajte onlajn
Kliknite na dugme ispod kako biste pokrenuli onlajn igru "Evropa - Pitanje vrijednosti". Zašto ne biste odmah probali - besplatna je i odmah dostupna. Sve što je potrebno je ažuriran Internet pregledač (Chrome, Firefox 40 i noviji, IE11 / EDGE, Safari ...)  ADSL veza sa najmanjom brzinom protoka od 512 Kbit/s. Nisu potrebna nikakva dodatna podešavanja, igrajte direktno iz iskačućeg prozora koji se vidi preko cijelog ekrana.

Ova igra dostupna je na brojnim jezicima; možete prelaziti sa jednog jezika na drugi sa početnog ekrana putem ikonice Podešavanja. Možete koristiti i video projektor kako bi u igri lako moglo da učestvuje cijelo odjeljenje. Uživajte u igri!

Pokrenite igru

Mapa sajta Mapa sajta
Dostupni jezici Dostupni jezici
Pitanja u vezi sa igrom? Pitanja u vezi sa igrom?
Galerija fotografija Galerija fotografija