Naziv projekta

Projekat “Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u Srbiji”

Oblast

Srbija

Budžet

€ 2.233.850

Donator

Švedska

Implementacija

Sektor za privredni kriminal i saradnju, Odeljenje za aktivnosti protiv kriminala,  Generalni direktorat za ljudska prava i vladavinu prava, Savet Evrope

Trajanje

1. januar 2020. - 30. jun 2024.

Švedska međunarodna agencija za razvojnu saradnju i Savet Evrope su  potpisali ugovor o finansiranju projekta “Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u Srbiji” u decembru 2019. godine. Cilj projekta je podrška Republici Srbiji u ispravljanju sistemskih nedostataka i prepreka u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (SPN/FT) kroz fokusiranje na određene segmente prevencije i sistema za sprovođenje mera gde su ovi problemi identifikovani.

Glavni cilj projekta je da podrži Srbiju u ispravljanju regulatornih nedostataka u oblasti sprečavanja pranja novca/finansiranja terorizma (SPN/FT) kroz jačanje prevencije i mera za njihovo izvršenje. Ovaj cilj će se ostvariti kroz razvoj efikasnog i održivog okvira za prevenciju i suzbijanje pranja novca i finansiranja terorizma u Srbiji, kroz primarno i sekundarno zakonodavstvo, organizaciona rešenja i stručno usavršavanje.

U skladu sa tim, projekat će ostvariti sledeće rezultate:

 1. Poboljšati usklađenost i nadzor nad SPN/FT finansijskih i označenih pravnih i fizičkih lica van finansijskog sektora;
 2. Unaprediti upravljanje rizikom neprofitnih organizacija od finansiranja terorizma;
 3. Unaprediti kontrolu državnih granica zasnovanu na rizicima od krijumčarenja novca i robe, finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje;
 4. Olakšati utvrđivanje identiteta stvarnih vlasnika pravnih lica i drugih subjekata;
 5. Unaprediti sektor krivičnog pravosuđa za procesuiranje slučajeva pranja novca/finansiranja terorizma;
 6. Poboljšati efikasnost pri oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela;
 7. Unaprediti međusobnu saradnju državnih institucija na proveri prijavljene imovine.

Podrška u svakoj od ovih oblasti podrazumeva procenu stanja, pružanje ekspertskih saveta i mišljenja, organizovanje okruglih stolova, seminara, radionica, konferencija, obuka, treninga za trenere, prevoda, studijskih poseta, publikacija i diseminacije audio-vizuelnih materijala. Rezultati aktivnosti se čuvaju u tehničkoj dokumentaciji, priručnicima i ostalim pisanim materijalima dostupnim na internet stranici projekta.

Glavni partneri i korisnici projekta su:

 • Uprava za sprečavanje pranja novca
 • Narodna banka Srbije
 • Agencija za borbu protiv korpucije
 • Komisija za hartije od vrednosti
 • Advokatska komora Srbije
 • Javnobeležnička komora Srbije
 • Ministarstvo trgovine,turizma i telekomunikacija
 • Tržišna inspekcija
 • Ministarstvo finansija
 • Uprava za igre na sreću
 • Poreska policija
 • Ministarstvo pravde
 • Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
 • NPO (neprofitne organizacije)
 • Uprava carine
 • Ministarstvo privrede i Agencija za privredne registre
 • Ministarstvo unutrašnjih poslova
 • Republičko javno tužilaštvo
 • Vrhovni kasacioni sud
 • Pravosudna akademija.

Kao ključni akter u ovoj oblasti, Savet Evrope, odnosno Odeljenje za aktivnosti protiv kriminala kroz Sektor za privredni kriminal i saradnju, nadležan je za sprovođenje aktivnosti na ovom projektu. U cilju sprovođenja planiranih aktivnosti angažuju se međunarodni eksperti sa velikim iskustvom na polju borbe protiv privrednog kriminala, kao i nacionalni eksperti kako bi osigurali visok kvalitet i veći značaj podrške nadležnim institucijama.

 Vebsajt projekta