Европски програм едукације о људским правима за правнике (ХЕЛП) пружа подршку државама чланицама Савета Европе (СЕ) у примени Европске конвенције о људским правима (ЕКЉП) на националном нивоу, у складу са Препоруком Комитета министара (2004) 4, Декларацијом из Интерлакена из 2010.године, Брајтонском декларацијом из 2012.године и Бриселском декларацијом из 2014. године.


Наведено се постиже кроз унапређење капацитета судија, адвоката и тужилаца у свих 47 држава чланица, за примену ЕКЉП у њиховом свакодневном раду. Уствари, правни стручњаци, који имају водећу улогу у заштити људских права, укључујући и права жртава, морају имати користи од висококвалитетне обуке. Програмом се осигурава да буду у току са стандардима који се стално развијају и судском праксом Европског суда о људским правима. ХЕЛП циљано обезбеђује висококвалитетне и прилагођене алате за обуку за све правне стручњаке у Европи.

ХЕЛП је:
1. Мрежа националних институција за обуку судија, тужилаца и адвоката у 47 држава чланица;
2. Платформа за учење на даљину о људским правима;
3.  Методологија обуке о људским правима.

Мрежа

HELP mrežu, kao jedinstvenu panevropsku mrežu ravnopravnih članova za obuku o ljudskim pravima, čine predstavnici domaćih institucija za obuku sudija i tužilaca i advokatskih komora 47 država članica Saveta Evrope.

ХЕЛП мрежи је поверена примена става 9. ВИ Брајтонске декларације из 2012. године, и у том смислу, она:

  • развија и промовише почетне и континуиране обуке правних стручњака о стандардима ЕКЉП, онако како их тумачи Европски суд за људска права (ЕСЉП) кроз своју праксу;
  • размењује примере најбоље праксе и даје савете о плану и програму обука, материјалима за обуку и методологији обуке за правне стручњаке, притом утврђујући приоритетне теме за будуће активности обуке. Видети више о томе на Мрежи.

Платформа за учење на даљину


Широк спектар ресурса за обуку о ЕКЉП, који су развијени и прикупљени у оквиру ХЕЛП програма је доступан онлине, преведен на службене језике држава корисница. За правне стручњаке је постао прави изазов пратити судску праксу ЕСЉП, која је у сталном и брзом развоју. Истовремено, ХЕЛП програм је и платформа где ће они бити у могућности да континуирано прате развој судске праксе ЕСЉП путем лако доступних новости.


Постоје две главне врсте ХЕЛП ресурса за обуку:

Курсеви за учење на даљину доступни само одређеној групи правних стручњака који учествују
у пилот курсевима које воде сертификовани национални тутори. Списак курсева који су доступни (са описом) налази се у каталогу курсева.

Материјали за самостално учење на даљину доступни су сваком  кориснику који отвори сопствени налог на платформи.

Они садрже приручнике за обуку о методологији и кључним концептима ЕКЉП, као и приручнике, стандардне планове и програме обуке, прегледе обука, презентације, студије случаја и курсеве за учење на даљину о разним члановима и темама ЕКЉП.

Методологија ХЕЛП обуке

The HELP methodology takes into account the heavy time pressure imposed on legal professionals in their daily work. Its added value is that curricula are drafted on a tailor-made basis, meeting participants’ specific training needs and learning pace, allowing flexibility.The HELP methodology and resources are systematically used in all CoE capacity building activities on the ECHR, organised in the Member States, including within the framework of EU/CoE Joint Programmes.

HELP organises training of trainers sessions, with the aim to increase ownership by national training institutions.