Înapoi Comitetul împotriva Torturii al Consiliului Europe face public raportul asupra Moldovei

Comitetul pentru prevenirea torturii şi a tratamentelor sau pedepselor inumane sau degradante al Consiliului Europei (CPT) a publicat astăzi un raport asupra vizitei sale cele mai recente în Moldova, care a avut loc în iunie 2011. Raportul a fost făcut public ca urmare a solicitării Guvernului Republicii Moldova privind publicarea rapoartelor asupra vizitelor de documentare şi a răspunsurilor Guvernului Moldovei în regim automat*.

În raport, CPT notează că o mare parte din deţinuţii intervievaţi de delegaţia CPT în Moldova au reclamat relele tratamente aplicate de către poliţie în lunile premergătoare vizitei. În consecinţă, Comitetul recomandă autorităţilor naţionale să continue implementarea cu fermitate a măsurilor anti-tortură. De asemenea, Comitetul recomandă consolidarea mecanismelor de investigare a pretinselor rele tratamente.

CPT apreciază în general pozitiv condiţiile de detenţie din cadrul Centrului de Plasament Temporar al Străinilor din Chişinău, însă recomandă autorităţilor Moldovei să continue cu determinare planul naţional de renovare a izolatoarelor de detenţie provizorie din cadrul comisariatelor de poliţie.

În ceea ce priveşte instituţiile penitenciare, în baza alegaţiilor primite de delegaţia CPT în Moldova, Comitetul recomandă autorităţilor Moldovei să exercite o vigilenţă mai mare faţă de comportamentul personalului Instituţiilor Penitenciare nr. 11 din Bălţi şi nr. 17 din Rezina în raport cu deţinuţii care au fost izolaţi pentru asigurarea siguranţei personale. Presupusele bătăi aplicate semenilor de către deţinuţii care aparţin unei ierarhii neformale instaurate în închisori constituie un alt subiect de îngrijorare şi, prin urmare, Comitetul recomandă intensificarea eforturilor de contracarare a violenţei şi intimidărilor între deţinuţi. În ceea ce priveşte condiţiile de detenţie, CPT notează cu satisfacţie că, în lumina observaţiilor preliminare făcute la finele vizitei de delegaţia CPT în Moldova, imediat a fost elaborat un plan de acţiuni în vederea combaterii suprapopulării şi îmbunătăţirii condiţiilor materiale de detenţie în închisori.

În cazul instituţiilor psihiatrice şi de îngrijire socială, delegaţia nu a constatat aplicarea relelor tratamente din partea personalului instituţiilor. Din contra, pacienţii intervievaţi au vorbit în termeni pozitivi despre personalul instituţiilor vizitate. De asemenea, raportul include recomandări privind îmbunătăţirea condiţiilor de trai la Spitalul de Psihiatrie din Orhei şi la secţia cu regim de supraveghere continuă a Spitalului Clinic de Psihiatrie din municipiul Chişinău. La Internatul Psiho-neurologic pentru băieţi din Orhei condiţiile de trai sunt satisfăcătoare. Acestea fiind spuse, CPT subliniază că, de regulă, copiii trebuie să fie cazaţi separat de adulţi.

Raportul CPT este disponibil în limba franceză pe pagina web a Comitetului: http://www.cpt.coe.int.

* Guvernul Moldovei îşi rezervă dreptul, în anumite cazuri, să se opună sau să întârzie publicarea unor documente.

12/01/2012
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page