Înapoi Republica Moldova este îndemnată să ratifice Convenția de la Istanbul, să-și îmbunătățească răspunsul la discursul de incitare la ură și să asigure un acces sporit la asistență medicală de calitate, locuințe la preț convenabil și incluziune socială pentru toate persoanele

Raport privind vizita de stat
Republica Moldova este îndemnată să ratifice Convenția de la Istanbul, să-și îmbunătățească răspunsul la discursul de incitare la ură și să asigure un acces sporit la asistență medicală de calitate, locuințe la preț convenabil și incluziune socială pentru toate persoanele

Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei, Dunja Mijatović, a publicat astăzi un raport despre vizita domniei sale în Republica Moldova, care a avut loc în luna martie a acestui an și care a inclus vizite la Comrat (Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia) și Tiraspol, cu recomandări privind violența împotriva femeilor și violența domestică, drepturile copilului, drepturile persoanelor cu dizabilități, romii, discursul de incitare la ură, dreptul la locuință și dreptul la sănătate.

Constatând alinierea tot mai strânsă a legislației referitoare la violența domestică și a implementării acesteia cu standardele internaționale, Comisarul îndeamnă autoritățile moldovene să ratifice fără întârziere Convenția de la Istanbul. „Guvernul trebuie să ia măsuri ca publicul să primească informații exacte despre adevărata natură și dimensiune a violenței împotriva femeilor și a violenței domestice și despre măsurile prevăzute de Convenția de la Istanbul pentru a contracara și a preveni aceste fenomene” a subliniat domnia sa. Rețeaua de adăposturi și servicii de asistență pentru victimele violenței domestice trebuie extinsă, iar accesul la justiție trebuie îmbunătățit, împreună cu abilitățile poliției, ale procurorilor și ale sistemului judiciar de a investiga plângerile în mod eficient și de a  soluționa cauzele într-o manieră sensibilă la dimensiunea de gen.

Comisarul este îngrijorat în privința discursurilor de incitare la ură, în special din partea liderilor politici, rostite în timpul campaniilor electorale, având ca țintă femeile și persoanele LGBTI. „Funcționarii publici și liderii comunităților nu numai că nu trebuie să se implice vreodată în discursuri de incitare la ură, ci trebuie să le dezaprobe atunci când au loc și să le combată prin prevenire, urmărire în justiție, autoreglementare și contra-discurs”. În acest scop, este necesară ajustarea cadrului legal și instituțional existent, care trebuie  să asigure în mod explicit protecție împotriva discursului de incitare la ură, inclusiv pe motiv de orientare sexuală și identitate de gen, precum și consolidarea Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității, prin efectuarea schimbărilor necesare în regulamente și în alocarea resurselor. „Autoritățile moldovene trebuie să își asume rolul și răspunderea în combaterea discursului de incitare la ură și să își manifeste implicarea printr-o strategie vizibilă”, a subliniat domnia sa.

Cu toate că au fost obținute progrese importante în privința dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități fizice și psihosociale, este necesară extinderea serviciilor comunitare care să le faciliteze o viață independentă, precum și îmbunătățirea accesibilității spațiilor publice. Comisarul le cere autorităților moldovene să țintească mai departe în privința reformării serviciilor de sănătate mentală, în scopul de a elimina progresiv recurgerea la practici coercitive în psihiatrie și să ia măsuri ca implementarea modificărilor legislative referitoare la asistența în luarea deciziilor să fie însoțită de măsuri de sensibilizare a tuturor celor implicați și să fie monitorizată în stânsă consultare cu persoanele cu dizabilități și cu asociațiile acestora.

Deși copiii au beneficiat, la rândul lor, de progresul înregistrat în privința dezinstituționalizării și a educației incluzive, autoritățile trebuie să continue demersurile în vederea abandonării practicilor de instituționalizare a copiilor, inclusiv pe motiv de sărăcie sau dizabilitate. „În locul acestor practici, trebuie extinse modelele de îngrijire alternativă în cadru de tip familial și trebuie alocate mai multe resurse și sprijin tutorilor și familiilor adoptive”, spune domnia sa. Comisarul a făcut de asemenea apel la promovarea unei culturi a respectului pentru drepturile copilului. Acest lucru necesită îmbunătățirea accesului la măsurile de protecție socială, cu scopul de a garanta dreptul copiilor la un standard de viață adecvat, consolidarea în continuare a cadrului național pentru eliminarea violenței împotriva copiilor, inclusiv prin încurajarea unei schimbări în atitudinea față de pedeapsa corporală, precum și promovarea unei  justiții în interesul copilului, care să urmărească reabilitarea și reintegrarea. Autoritățile trebuie de asemenea să furnizeze informații corecte privind necesitatea imunizării și să asigure disponibilitatea unor vaccinuri sigure și de înaltă calitate. 
Comisarul salută extinderea rețelei de mediatori comunitari romi și îndeamnă autoritățile să întărească rolul și capacitățile acestora și să asigure o finanțare adecvată a politicilor de incluziune a romilor. 

În sfârșit, doamna Comisar Mijatović încurajează autoritățile moldovene să promoveze asigurarea de locuințe adecvate, accesibile ca preț, precum și a asistenței medicale de calitate pentru toate persoanele. Domnia sa recomandă o evaluare detaliată a nevoilor, care să servească drept bază pentru intervenții cu orientare specifică în domeniul locuințelor, vizând rezolvarea problemei deficitului  de locuințe sociale și locuințe convenabile ca preț, inclusiv pentru romii afectați de sărăcie și pentru persoanele cu dizabilități, precum și a problemei accesului limitat la apă și canalizare. De asemenea, Comisarul îndeamnă autoritățile să mărească treptat cheltuielile publice pentru sănătate, astfel încât asistența medicală să devină mai ieftină și mai accesibilă, inclusiv în zonele rurale și pentru grupurile defavorizate, și să asigure personalului din domeniul sănătății o remunerare și o protecție adecvate. „Autoritățile trebuie să rezolve problema plăților directe și informale, pentru a depăși un obstacol important în accesul la serviciile de sănătate”, este de părere domnia sa. 

Observațiile Comisarului în urma discuțiilor de la Tiraspol cu reprezentanții societății civile și cu liderii regionali, care s-au axat pe violența împotriva femeilor și violența domestică; drepturile persoanelor cu dizabilități; drepturile copiilor, inclusiv educația și situația școlilor cu predare în grafie latină; asigurarea unui mediu propice pentru organizațiile societății civile și drepturile sociale, sunt cuprinse în anexa la  raport. 
 

headline Strasbourg 25/06/2020
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page