Europejski Program Edukacji w zakresie Praw Człowieka dla Prawników (Program HELP) wspiera Państwa członkowskie Rady Europy (RE) w procesie implementacji na szczeblu krajowym Konwencji o Ochronie Praw Człowieka (EKPCz), zgodnie z Rekomendacją Komitetu Ministrów 4(2004), Deklaracją z Interlaken z 2010 roku, Deklaracją Brighton z 2012 roku, oraz Deklaracja z Brukseli z 2014 roku.


Cel ten jest realizowany poprzez wzmacnianie zdolności sędziów, prawników i prokuratorów we wszystkich 47 krajach członkowskich do stosowania EKPCz w ich codziennej pracy.  Faktycznie, prawnicy, którzy są na pierwszej linii ochrony praw człowieka, w tym ofiar, powinni korzystać ze szkoleń o wysokiej jakości. Ma to im zapewnić regularną aktualizację wiedzy z zakresu stale rozwijających się standardów i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.  Celem Programu HELP jest dostarczenie wysokiej jakości i indywidualnie dostosowanych materiałów szkoleniowych  dla wszystkich europejskich prawników. 

Program HELP to :

1. Sieć krajowych instytucji szkoleniowych dla sędziów, prokuratorów i prawników w 47 państw członkowskich Rady Europy;
2. Platforma umożliwiająca prowadzenie szkoleń z zakresu praw człowieka na odległość;
3. Metodologia szkoleniowa z zakresu praw człowieka.

Sieć

Sieć HELP to pierwsza wszecheuropejska sieć bezpośrednich szkoleń z zakresu praw człowieka, która jest złożona z przedstawicieli krajowych instytucji szkoleniowych dla sędziów i prokuratorów oraz samorządów adwokackich 47 państw członkowskich Rady Europy.      

Sieć HELP powstała w ramach implementacji paragrafu 9.vi Deklaracji z Brighton z 2012 roku i jej celem jest w związku z tym:

  •  promocja rozwoju i promocja kształcenia i doskonalenia zawodowego prawników w zakresie standardów EKPCz, ustanowionych w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;      
  •  wymiana praktyk i doradzanie w programach nauczania, materiałów i metodologii szkoleniowych dla prawników, identyfikowanie tematów priorytetowych dla przyszłych działań szkoleniowych. Zobacz więcej o sieci.    

Platforma umożliwiającą prowadzenie szkoleń z zakresu praw człowieka na odległość

Szeroki zakres materiałów szkoleniowych o ETPCz, opracowany i zebrany w ramach programu HELP, dostępny na stronie internetowej, przetłumaczony na język lokalny korzystających z programu krajów. Staje się wyzwaniem dla prawników, aby śledzić orzecznictwo Trybunału w Strasburgu, które ewoluuje szybko i obszernie. Program HELP jest także platformą, dzięki której będą oni w stanie być na bieżąco z orzecznictwem strasburskim poprzez łatwe dostępne aktualizacje. 

Istnieją dwa typy materiałów szkoleniowych HELP :

Szkolenia na odległość są dostępne dla wybranych grup prawników uczestniczących w kursach pilotażowych moderowanych przez certyfikowanych krajowych trenerów. Lista dostępnych szkoleń (zawierająca ich opis) jest dostępna w katalogu szkoleń.     

Materiały do nauki własnej  są dostępne dla każdego użytkownika, który ma konto na platformie.

Materiały zawierają podręczniki szkoleniowe dotyczące metodologii ETPCz i kluczowych idei; podręczniki; standardowe programy nauczania; zarysy szkoleń; prezentacje; analizy przypadków; szkolenia na odległość na temat różnych artykułów Konwencji i tematów związanych z ETPCz.            

Training Methodology

The HELP methodology takes into account the heavy time pressure imposed on legal professionals in their daily work. Its added value is that curricula are drafted on a tailor-made basis, meeting participants’ specific training needs and learning pace, allowing flexibility.The HELP methodology and resources are systematically used in all CoE capacity building activities on the ECHR, organised in the Member States, including within the framework of EU/CoE Joint Programmes.

HELP organises training of trainers sessions, with the aim to increase ownership by national training institutions.