Wydawca treści Wydawca treści
Widok zawartości stron Widok zawartości stron
Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Preventing torture in Europe
www.cpt.coe.int

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

  

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 15 January - high-level talks in Bulgaria

 10 - 17 December - ad hoc visit to Bulgaria

 23 - 30 November - ad hoc visit to France

 20 - 30 November - periodic visit to Albania

 20 - 29 November - periodic visit to Hungary

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

In total:

  • 439 visits carried out (256 periodic + 183 ad hoc )
  • 393 visit reports published

So far this year:

  • 2 visit reports published

(as at 7 February 2019)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron
Widok zawartości stron Widok zawartości stron
Widok zawartości stron Widok zawartości stron