El video está disponible en varios idiomas:

Búlgaro - Griego - Polaco - Ruso - Español - Ucranio

Avropa Şurasının, İngilis dilində HELP abbreviaturası ilə tanınan, Hüquqşünasların İnsan Hüquqları üzrə Tədrisinə dair Proqramı məhz bu məqsədlə yaradılıbdır. Proqram Brayton və Brüssel Deklarasiyalarına uyğun hazırlanmışdır. Proqram Avropa qitəsində müxtəlif kateqoriya hüquqşünasların, o cümlədən, hakim, prokuror və vəkillərin, tədrisə olan xüsusi ehtiyaclarını qarşılayır və insan hüquqları sahəsində yüksək keyfiyyətli tədrisi təmin edir. Proqram Avropa Şurasının insan hüquqları sahəsində mütəxəssislərin hazırlanması ilə bağlı bütün digər layihələrinin platformasıdur. O,  məhdud resursların israf edilmədən və mümkün qədər daha səmərəli istifadəsini təmin edir.

Ahora "HELP en 28", financiado por la Unión Europea

El Programa Europeo para la Formación en Derechos Humanos de los Profesionales Jurídicos en los 28 Estados miembros de la Unión Europea (HELP en los 28) apoya a los profesionales del Derecho de la UE en la adquisición del conocimiento y técnicas acerca de cómo hacer alusión a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (la Carta), el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) Y la Carta Social Europea (CSE).

Además, se familiarizarán con la jurisprudencia europea.También refuerza la Red de Instituciones Nacionales de Formación de Jueces y Fiscales (INF)  y Colegios de Abogados (CA) de HELP en la UE.

Lee Mas >>