Bączkowski ve Diğerleri/Polonya Davası   | 2007

Protesto gösterisinin reddedilmesinden sonra barışçı gösterilere daha iyi koruma sağlanmıştır

Demokrasi Avrupa kamu düzeninin temel bir özelliği olduğu gibi, Sözleşme de demokratik bir toplumun ideallerini ve değerlerini yaygınlaştırmaya ve sürdürmeye yöneliktir

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 3 Mayıs 2007 tarihli Kararı - Photo: Yga Kostrzewa © Council of Europe

Ön bilgiler

Bir STK’nın beş üyesi Varşova’da kamuya açık toplantılar düzenlemek istediler. Amaçları kadınlara, azınlıklara ve engellilere karşı ayrımcılığa kamunun dikkatini çekmekti. Belediye başkanı verdiği mülakatta bu toplantıların yasaklanacağını, çünkü bunların homoseksüellerin haklarını da içerdiğini ileri sürdü. Daha sonra da belediye başkanlığı ofisi bir dizi idari teknik hususa dayanarak bu toplantılara izin vermedi.

AİHM kararı

Strazburg Mahkemesi Varşova’da yapılacak çeşitli gösteri yürüyüşlerinin yasaklanması kararının ya Polonya yasalarına aykırı olduğunu veya protestocuların haklarını koruyamayan yasalara dayandığına hükmetti. Her iki durumda da halkın toplanma hakkı ihlal edilmişti. Belediye başkanlığının yürüyüşleri yasaklama kararı, kamu yaşamına katılan insanlar üzerinde, bu tür eylemlere katılmayla ilgili bir soğutma etkisi yaratma riski taşıyordu.

Müteakip gelişmeler

Mahkemenin kararı Polonya Toplantı Yasasında değişiklik yapılmasına yol açtı. Anayasa Mahkemesinin içtihadında meydana gelen gelişme sayesinde, bu davada Varşova belediye başkanlığının uyguladığı idari yasalar, ileride yapılacak barışçı protesto gösterilerini yasaklamada kullanılamaz hale geldi. Polonya’da barışçı gösteriler yapma hakkını korumak üzere 2015 yılında yeni bir Toplanma Yasası kabul edildi.

Themes:

Related examples

Historic ruling ends ban on gay people serving in the armed forces

Jeanette Smith, Graeme Grady, Duncan Lustig-Prean and John Beckett were all investigated and dismissed from the armed forces because they were gay. The European court ruled that the UK was unable to justify this policy and that its actions against the service members had violated their rights. In response to the judgment, the UK lifted the ban on gay people serving in the military.

Read more

Legal aid system introduced after woman suffering from domestic violence was unable to access the courts

Mrs Airey wanted to be legally separated from her husband, who was allegedly a violent alcoholic. However, there was no legal aid and she could not afford the lawyers’ fees. The European Court of Human Rights ruled that the lack of legal aid effectively denied Mrs Airey access to a court, breaching her basic rights. Legal aid for such cases was introduced in Ireland in the following year.

Read more

Man’s struggle leads to the legalisation of homosexuality in Ireland

David Norris suffered from anxiety attacks and depression after realising that any open expression of his homosexuality could lead to a criminal prosecution. The European court ruled that the criminalisation of his sexuality breached his basic rights. In 1993, this led to the full legalisation of homosexual acts between consenting adults under Irish law.

Read more