Ankara'da başlatılan HELP / UNHCR online kursu “İltica ve AİHS”

6 July 2018 Ankara

Avrupa Konseyi “Türkiye'de Mülteci ve Göçmenlerin Haklarının Korunması” Projesi, 6 Temmuz 2018 tarihinde, Ankara'da “İltica ve AİHS” üzerine HELP / UNHCR online kursunun açılış toplantısını düzenlemiştir. İnsan Hakları Güven Fonu ve Danimarka Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilen ve...

Read More

Avrupa Konseyi HELP 2017 Gelişmeleri

21 February 2018 Strasbourg

• 2017 yılında, HELP tarafından ilgili Avrupa Konseyi kurumları ve bölümleri ile işbirliği içinde geliştirilen dört yeni kurs: Mülkiyet Hakları ve AİHS, Ceza Kararlarının Gerekçelendirilmesi, Çocuk Dostu Adalet, Kadına Yönelik Şiddet ve Aile içi Şiddet’tir. Tamamlanan diğer üç HELP kursuna ise ...

Read More

“Geri Gönderme Merkezlerinde, Mültecilerin, Göçmenlerin ve Sığınmacıların Alıkonulma Koşulları ile ilgili Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi (CPT) Standartları” Semineri

6-7 Şubat 2018 Ankara, Türkiye

Avrupa Konseyi tarafından yürütülen “Türkiye'de Mülteci ve Göçmenlerin Haklarının Korunması Projesi kapsamında 6-7 Şubat 2018 tarihinde Ankara’da düzenlenen seminerin temel amacı, yabancıların Türkiye’ye giriş ve Türkiye’de kalışları, Türkiye’den çıkışları ve sinir dışı edilmeleri, uluslararası...

Read More

Mülteci Hukuku ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

13/05/2016 Ankara, Türkiye

Avrupa Konseyi Hukukçular İçin İnsan Hakları Eğitimi (HELP) Programı kapsamında, Birliğimiz ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği işbirliği ile hazırlanan “Mülteci Hukuku ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi” başlıklı online eğitim programının açılış toplantısı 13 Mayıs 2016 günü...

Read More

aihs ve siğinma eğitimi açiliş toplantisi avrupa konseyi hukukçular için insan hakları eğitimi help programı

13/05/2016 strasburg, fransa

aihs ve siğinma eğitimi açiliş toplantisi avrupa konseyi hukukçular için insan hakları eğitimi help programı kapsamında birliğimiz ve birleşmiş milletler mülteciler yüksek komiserliği işbirliği ile hazırlanan mülteci hukuku ve avrupa insan hakları sözleşmesi başlıklı online eğitim programının...

Read More

Mülteci Hukuku ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

13/05/2016 Istanbul, Türkiye

Avrupa Konseyi Hukukçular İçin İnsan Hakları Eğitimi (HELP) Programı kapsamında, Birliğimiz ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği işbirliği ile hazırlanan “Mülteci Hukuku ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi” başlıklı online eğitim programının açılış toplantısı 13 Mayıs 2016 günü...

Read More

Çelebi Araz’ın polisler tarafından keyfi bir şekilde alıkonulmasını

26/04/2016 Mardin, Türkiye

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Mardin Barosu Başkanı Av. Çelebi Araz’ın polisler tarafından keyfi bir şekilde alıkonulmasını ve Nusaybin’deki avukat bürolarının kapılarının kırılarak içeri girilmesini protesto etmek amacıyla Mardin’e gitti. SegoeUIİlk olarak Mardin...

Read More

Türk yargı mensuplarından oluşan heyetin ifade özgürlüğünün korunması ile ilgili Avrupa Konseyi’ne gerçekleştirdiği çalışma ziyareti, Strazburg, 1-3 Haziran 2015

03/06/2015 Strazburg, Fransa

Heyet, projenin ana faydalanıcısı Türkiye Adalet Akademisi (TAA) ile Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) ve Adalet Bakanlığı gibi diğer proje ortaklarının dâhil olduğu çeşitli yargı kurumlarını temsil eden 12 katılımcıdan oluşmuştur. Katılımcıların...

Read More

Z. Arkadaş Özger Anısına: İnsan Hakları Öğrenci Kongresi

22/05/2015 Ankara, Türkiye

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Hakları Merkezi, İnsan Hakları Ortak Platformu, Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü ve İsveç Kalkınma Ajansı tarafından desteklen, SBF öğrencileri tarafından düzenlenen İnsan Hakları Öğrenci Kongresi 22 Mayıs 2015...

Read More

Türk Ceza Adalet Sistemi İhtiyaç Değerlendirme ve Eylem için Tavsiyeler Raporu

21/04/2014 Strazburg, Fransa

Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve Avrupa Konseyi tarafından yürütülen ‘Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi’ ortak projesi kapsamında Projenin uzun dönemli uzmanı Sn Marcel Lemonde tarafından hazırlanan ‘Türk Ceza Adalet Sistemi...

Read More

Türkiye İnsan Hakları Kuruluna Yeni Üye Seçimi

15/04/2015 Strazburg, Fransa

Türkiye İnsan Hakları Kurumu karar organı olan İnsan Hakları Kurulu üyelikleri hakkında aşağıdaki duyuruyu yapmıştır: Türkiye İnsan Hakları Kurumunun karar organı olan İnsan Hakları Kurulu’na 22.09.2012 tarihinde Bakanlar Kurulunca üye seçilen ve görev süresi dört yıl olarak belirlenmiş olan...

Read More

İnsan Hakları Kurumu'nun Farklı Dillerde Kamu Spotu Kararı

15/04/2015 Strazburg, Fransa

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği Türkiye İnsan Hakları Kurumuna yaptığı başvuruda özetle; "Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından hazırlanan seçmen eğitim filmlerinin Türkçe konuşan, okur-yazar kişiler dikkate alınarak hazırlandığını, Derneklerine başvuran Dilber Yıldız ve Zümrete Demir’in ise...

Read More

TÜRK YARGISININ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KONUSUNDA KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İÇİN AVRUPA KONSEYİ, AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BİR ARAYA GELİYOR

11/12/2014 Ankara, Türkiye

Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi başlıklı Avrupa Birliği - Avrupa Konseyi Ortak Projesi Açılış Etkinliği 11 Aralık 2014 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecektir. Açılış, Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Avrupa...

Read More

Uluslararası Adli Yardımlaşma Rehberi

19/11/14 Strazburg, Fransa

Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi Projesi’nin (CAS) amacını, Türk ceza adalet sisteminin Avrupa standartları bakımından etkinliğinin geliştirilmesi ile insan hakları standartlarına ilişkin uygulamalarının iyileştirilmesi oluşturmaktadır. Bu kapsamda, Avrupa Birliği, Avrupa...

Read More

‘Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi’

09/10/2014 Strazburg, Fransa

T.C Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sekreteryası ile yürütülen Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından finance edilen ‘Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi’ Ortak Projesi Haziran 2012 tarihinden itibaren birçok paydaş ile yürütülmektedir. Proje...

Read More

17 Temmuz TBB Toplantısı

04/07/2014 Ankara, Türkiye

Türkiye'deki avukatların, Hukukçular İçin İnsan Hakları Eğitimi Programı (HELP) kapsamında düzenlenecek eğitimlerden faydalanmaları için, Türkiye Barolar Birliği ve Avrupa Konseyi arasında uzun süredir yürütülen çalışmalar doğrultusunda; HELP “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) Hukukuna...

Read More

HELP 2014 Network Toplantısı Gerçekleşti

17/06/2014 Strazburg, Fransa

İnsan Hakları Eğitimi Avrupa Programı (HELP Programı) 2014 Yılı Senelik Network Konferansı 16-17 Haziran tarihlerinde Stasbourg’ta toplandı. Önceden ilan edildiği üzere bu yılki etkinliğin başlığı “İyi eğitimden iyi kararlara; zorluklar, metodolojiler ve perspektifler” olarak belirlenmişti....

Read More

Adalet Bakanı Strazburg’da Resmi Temaslard

28/05/2014 Strazburg, Fransa

Adalet Bakanı Sayın Bekir BOZDAĞ 28 Mayıs 2014 Çarşamba günü Strazburg’da Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yetkilileri ile resmi temaslarda bulunmuştur. Bakan Bozdağ ziyaret kapsamında, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjørn Jagland, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı Dean...

Read More

AİHS'ne Giriş Eğitimi Başarıyla Tamamlandı

21/05/2014 Ankara, Türkiye

Türkiye Barolar Birliği ve Ankara Barosu işbirliği ile 21/05/2014'te HELP programı kapsamında başlatılan "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Giriş" eğitimi başarıyla tamamlanmıştır. Uzaktan eğitim yoluyla verilecek kurslar için tecrübe elde edilmesi amacıyla pilot uygulama olarak Ankara'daki...

Read More

"AİHS'ne Giriş" Uzaktan Eğitim Programı Başlangıç Toplantısı

12/05/2014 Ankara, Türkiye

Türkiye'deki avukatların, Hukukçular İçin İnsan Hakları Eğitimi Programı (HELP) kapsamında düzenlenecek eğitimlerden faydalanmaları için, Türkiye Barolar Birliği ve Avrupa Konseyi arasında uzun süredir yürütülen çalışmalar doğrultusunda; HELP “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) Hukukuna...

Read More

national pages

Take HELP online courses!

Free Course Registration

news archive

Looking for news from 2014?

Get the feed here!