Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Council of Europe
Office of the Commissioner for Human Rights
67075 Strasbourg Cedex
FRANCE

Tel: +33 (0)3 88 41 34 21
Fax: +33 (0)3 90 21 50 53
Email:  commissioner [at] coe.int

Please, no individual complaints. As stated in the mandate of the Commissioner for Human Rights, the Commissioner's Office cannot act upon individual complaints. For information on individual complaints: ECHR

Office of the Commissioner for Human Rights

Please fill in the form to get in touch with us. (All fields are mandatory)

Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

With interview requests and queries on media matters, please contact:

Council of Europe
Office of the Commissioner for Human Rights
Stefano Montanari
F-67075 Strasbourg Cedex
FRANCE

Tel: + 33 (0)3 88 41 35 38 / +33 (0)6 61 14 70 37
Fax: + 33 (0)3 90 21 50 53
Email: stefano.montanari [at] coe.int

Press contact form

Please fill in the form to get in touch with us. (All fields are mandatory)

Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Please check your email
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.