Zpět Czech authorities should adopt broader measures to end school segregation of Roma children

Pravidlo 9
Czech authorities should adopt broader measures to end school segregation of Roma children

Paní komisařka dnes zveřejnila své podání Výboru ministrů v rámci dohledu nad výkonem rozsudku Evropského soudu pro lidská práva z roku 2007, případ D.H. a další v. Česká republika. 

Tento případ se týká porušení článku 14 Evropské úmluvy o lidských právech (zákazu diskriminace) ve spojení s článkem 2 protokolu č. 1 (právo na vzdělání) z důvodu skutečnosti, že děti byly zařazeny do zvláštního vzdělávání jako výsledek jejich romského původu.

Komisařka Mijatović konstatuje, že opatření přijatá ke zlepšení začleňování romských dětí do hlavního proudu vzdělávání nepřinesla průlom nezbytný k vyřešení hluboce zakořeněných nerovností,které jsou základem diskriminace romských dětí ve vzdělávání.  Zdůrazňuje potřebu širších opatření, která se budou více zabývat celou řadou otázek, včetně dopadu institucionalizovaného proticikánství, chudoby, sociálního vyloučení a územní segregace; ochrana romských dětí před nepřátelstvím a násilím; odpor odborníků a široké veřejnosti k začlenění; a zahrnutí lidských práv, nediskriminace a povědomí o romské historii a kultuře a příslušných školení učitelů do školních osnov.

Paní komisařka rovněž doporučuje několik postupů k zajištění udržitelnosti začleňování romských dětí do hlavního proudu, kvalitního vzdělávání, vycházející z již zavedených pozitivních opatření. V této souvislosti také poukazuje na pokyny uvedené v pozičním dokumentu „INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V BOJI PROTI SEGREGACI V EVROPSKÝCH ŠKOLÁCH“.

Štrasburk 09/11/2020
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page