Video je dostupan na više jezika:

Bulgarian - Francuski - Greek - Norveški - Poljski - Ruski - španski - Ukrajinski

Avropa Şurasının, İngilis dilində HELP abbreviaturası ilə tanınan, Hüquqşünasların İnsan Hüquqları üzrə Tədrisinə dair Proqramı məhz bu məqsədlə yaradılıbdır. Proqram Brayton və Brüssel Deklarasiyalarına uyğun hazırlanmışdır. Proqram Avropa qitəsində müxtəlif kateqoriya hüquqşünasların, o cümlədən, hakim, prokuror və vəkillərin, tədrisə olan xüsusi ehtiyaclarını qarşılayır və insan hüquqları sahəsində yüksək keyfiyyətli tədrisi təmin edir. Proqram Avropa Şurasının insan hüquqları sahəsində mütəxəssislərin hazırlanması ilə bağlı bütün digər layihələrinin platformasıdur. O,  məhdud resursların israf edilmədən və mümkün qədər daha səmərəli istifadəsini təmin edir.

HELP u 28, finansira Evropska unija

Evropski program edukacije o ljudskim pravima za pravne stručnjake u 28 država članica Evropske unije (HELP u 28) pruža podršku pravnim stručnjacima iz EU u sticanju znanja i vještina u pogledu pozivanja na odredbe Povelje o osnovnim pravima Evropske unije (Povelja), Evropske konvencije o ljudskim pravima (EKLJP) i Evropske socijalne povelje. Pored toga, kroz njega se mogu upoznati sa evropskom jurisprudencijom. Putem njega se dodatno jača HELP mreža nacionalnih institucija za obuku sudija i tužilaca i advokatskih komora u EU.

Čitaj više >>