Contact us

Council of Europe

DGI - Directorate General of Human Rights and Rule of Law
Department for the Execution of Judgments of the ECHR
F-67075 Strasbourg Cedex
FRANCE


  +33 (0)3 90 21 55 54
  +33 (0)3 88 41 27 93

  [email protected]

Əgər Məhkəmənin sizin xeyrinizə qərar verdiyi əvəzin ödənilməsi barədə məlumat almaq, vermək və yaxud şikayət göndərmək istəyirsinizsə, lütfən bizimlə əlaqə saxlayin:

Council of Europe

DGI - Directorate General of Human Rights and Rule of Law
Department for the Execution of Judgments of the ECHR
Just Satisfaction Section
F-67075 Strasbourg Cedex
FRANCE


  +33(0)3.88.41.27.93

  [email protected]