Back Опубліковано Навчальний посібник «Молодіжна політика, заснована на підходах участі»

Опубліковано Навчальний посібник «Молодіжна політика, заснована на підходах участі»

Проєкт Ради Європи «Молодь за демократію в Україні: Фаза ІІІ» у співпраці з Міністерством молоді та спорту України та Українською асоціацією молодіжних рад розробили нову навчально-практичну програму «Молодіжна політика, заснована на підходах участі». Програма базується на розробленій і затвердженій Типовій загальній короткостроковій програмі підвищення кваліфікації «Молодіжна політика, заснована на підходах участі».

Метою Типової програми є підвищення рівня професійних компетентностей державних службовців і службовиць і посадових осіб місцевого самоврядування щодо забезпечення участі молоді у формуванні й реалізації молодіжної політики з урахуванням стандартів і підходів Ради Європи.

«Навчання та розвиток молоді щодо її можливостей впливати на рішення, які приймають у громаді, з власного досвіду, є пріоритетом №1».

Дослідження потреб і стану діяльності місцевих, регіональних і національних органів влади, відповідальних за молодіжну політику, та місцевих і регіональних молодіжних консультативних органів, зокрема, з урахуванням потреб і реалій молоді у воєнний і післявоєнний період.

Для впровадження програми у 2023 році у межах компоненту «Молодіжна політика, заснована на підходах участі» проєктом Ради Європи «Молодь за демократію в Україні: Фаза ІІІ» створено навчальний посібник, на основі якого проведено тренінг для тренерів та тренерок. У 2024 році заплановано забезпечення менторського та експертного підтримування тренерської команди у підготовці та впровадження навчань на обласному та місцевому рівнях; проведення навчань тренерами та тренерками на місцевому та регіональному рівні; консолідаційну зустріч з оцінки впровадження програм навчання.

  • Навчальний посібник для проведення навчання за типовою загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації для державних службовців та службовиць і посадових осіб місцевого самоврядування «Молодіжна політика, заснована на підходах участі» можна завантажити за посиланням: https://rm.coe.int/-/1680ae0ef2

27 листопада – 01 грудня 2023 року двадцять два викладачі та викладачки (тренери та тренерки) суб’єктів надання освітніх послуг професійного навчання для державних службовців і службовиць і посадових осіб місцевого самоврядування (провайдерів) з одинадцяти областей України взяли участь у п’ятиденному тренінгу для тренерів і тренерок «Молодіжна політика, заснована на підходах участі», що відбувся у м. Львів.

Тренінг провели з метою посилення професійних компетентностей викладачів і викладачок (тренерів і тренерок) впроваджувати Типову загальну короткострокову програму підвищення кваліфікації «Молодіжна політика, заснована на підходах участі». Під час тренінгу учасники та учасниці опрацювали зміст посібника та внесли відповідні правки й доповнення, що враховані в цьому виданні посібника.

Національне агентство України з питань державної служби рекомендує провайдерам розробляти загальні програми підвищення кваліфікації державних службовців і службовиць і посадових осіб місцевого самоврядування з питань молодіжної політики, заснованої на підходах участі, на основі затвердженої типової програми.

Розроблений навчальний посібник стане в нагоді провайдерам в межах впровадження навчань для державних службовців і службовиць і посадових осіб місцевого самоврядування за типовою загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Молодіжна політика, заснована на підходах участі». Навчальний посібник містить інформаційні тексти, опис навчальної програми й відповідних занять. Його можна використовувати як самовчитель і як підґрунтя для розроблення нових лекцій і тем. Крім того, програма навчання може бути використана як конструктор й адаптована до потреб аудиторії, формату й наявного часу. В інформаційних текстах навчального посібника стисло викладено основну інформацію з відповідних тем. Для поглибленого підходу рекомендується користатись зазначеною додатковою літературою. Кожен опис занять має пояснення щодо передумов і можливих подальших дій.

Нагадуємо, проєкт Ради Європи «Молодь за демократію в Україні: Фаза III» розпочато у межах Плану дій Ради Європи для України на 2023–2026 роки. Проєкт побудований на результатах та досвіді проєкту Ради Європи «Молодь за демократію в Україні» у 2020-2022 роках та розширить систематичний вплив шляхом зміцнення молодіжної політики, що заснована на підходах участі, та посилення молодіжної роботи під час війни та в післявоєнному контексті, враховуючи особливі потреби молодих людей.

Проєкт «Молодь за демократію в Україні: Фаза III» підкреслює важливість Стратегії молодіжного сектору Ради Європи до 2030 року та відображає Національну стратегію державної молодіжної політики до 2030 року, Державну цільову соціальну програму «Молодь України» 2021–2025.

Проєкт заохочує зацікавлені сторони молодіжної політики в Україні впроваджувати та поширювати Рекомендації Комітету Міністрів державам-членам: про доступ молоді з неблагополучних районів до соціальних прав, CM/Rec(2015)3про доступ молодих людей до прав, CM/Rec(2016)7про молодіжну роботу, CM/Rec(2017)4щодо участі ромської молоді, CM/Rec(2023)4про захист молодіжного громадянського суспільства і молоді та підтримки їх участі в демократичних процесах, CM/Rec(2022)6.

Новини, ресурси Ради Європи у сфері молоді та відкриті оголошення для участі у заходах проєкту можна знайти тут.

Київ, Україна 05 січня 2024
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page