Back Як забезпечити незалежність прокурора в Україні?

16 квітня 2019 року в Києві відбувся круглий стіл «Незалежність прокурора: європейські стандарти та український досвід», організований проектом Ради Європи «Подальша підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні», що фінансується урядом Данії (Проект).
Київ, Україна 03 травня 2019
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Як забезпечити незалежність прокурора в Україні?

30 представників та представниць Ради прокурорів України (РПУ), Генеральної та регіональних прокуратур, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, Ради суддів України, Національної академії прокуратури України, а також міжнародні та національні експерти Ради Європи взяли участь у заході, аби обговорити питання незалежності прокурорів у світлі міжнародних стандартів та передових практик країн-членів Ради Європи, а також відповідний український досвід. Серед питань порядку денного – повноваження органів прокурорського самоврядування та обговорення проекту Положення про порядок розгляду питань загрози незалежності прокурора та застосування заходів для її захисту (Проект положення), розроблений Радою прокурорів. 

Радник з правових питань Проекту Олександр Дворніченко, зазначив, що важливість заходу обумовлена перш за все актуальністю питання незалежності для окремо взятого прокурора. «Мається на увазі незалежність прокурора не тільки від зовнішніх чинників, але і неможливість прокурорської ієрархії вливати на прийняття процесуальним керівником рішень в межах кримінального провадження у спосіб, що не передбачений ЗУ «Про прокуратуру». Адже незалежність прокурора має не другорядне значення для ефективності розслідування. Саме тому Рада Європи вітає дискусію з цієї теми поміж прокурорського та експертного середовища, а також підтримує починання Ради прокурорів з розробки відповідних нормативних актів», – сказав він.

Функція РПУ щодо незалежності прокурора складається з двох компонентів. Перший компонент полягає в організації здійснення заходів, спрямованих на забезпечення незалежності прокурорів. По-друге, Рада прокурорів уповноважена розглядати звернення прокурорів та інші повідомлення про загрозу незалежності прокурорів та вживати відповідних заходів. Незважаючи на достатньо широкі повноваження РПУ у цій сфері, чинний закон не дуже чітко визначає межі та характер прокурорської незалежності, а також не містить порядку того, як Рада прокурорів повинна організувати впровадження таких заходів. РПУ розробила Проект положення, яке було прокоментовано експертами Ради Європи щодо його відповідності міжнародним стандартам (зокрема нещодавно прийнятому висновку Консультативної ради європейських прокурорів №13 «Незалежність, підзвітність та етика прокурорів»), а також його концептуальної відповідності до ЗУ «Про прокуратуру», системі наявних органів самоврядування та нещодавнім реформам української прокуратури.

 

Детальніше про ситуацію із забезпечення незалежності прокурорів в Україні розповів голова РПУ Михайло Місюра. Він наголосив, що у Законі України «Про прокуратуру» викладені основні ідеї і гарантії європейських стандартів незалежності прокурорів, але задача органів прокурорського самоврядування сформувати розуміння необхідності дотримання цих стандартів, надати роз’яснення щодо форм і змісту незалежності як для самих прокурорів, так і для органів державної влади та суспільства в цілому. Серед основних проблем найбільш гострими є недостатнє фінансування прокуратури, принципи формування оплати праці прокурорів, гарантії особистої безпеки тощо. «Незаконний вплив, тиск на прокурорів, втручання в здійснення їхніх повноважень заборонено законом «Про прокуратуру», але не уточнено, що є таким тиском, які права в цій частині мають прокурори та які обов’язки настають в інших суб’єктів суспільних відносин», – зазначив голова РПУ.

Зовнішніми чинниками загрози незалежності прокурорів, за його словами, є тиск, втручання з боку органів державної влади, політичних партій, депутатів, громадськихй організацій, засобів масової інформації тощо. Як правило, застосовуються такі засоби незаконного впливу як публічне висловлювання переконань щодо незаконності дій чи рішень до їх вчинення чи прийняття; поширення неперевірених відомостей, які принижують честь, гідність і ділову репутацію прокурора або органу прокуратури.

Серед внутрішніх чинників – здійснення втручання з боку посадовців системи органів прокуратури, як правило, посадових осіб прокуратур вищого рівня. «Як свідчить практика роботи РПУ, у середині системи органів прокуратури такий тиск та втручання можуть супроводжуватися  позбавленням законних благ у відношенні підлеглих працівників, як-то, депреміювання чи не застосування заходів заохочення, проведення перевірок з результатами, які не відповідають цілям таких заходів», – сказав голова органу прокурорського самоврядування.

Про внутрішні чинники загрози незалежності прокурорів в Україні, спираючись на дані досліджень місцевих прокуратур, здійсненні за підтримки Проекту, розповів національний експерт Ради Європи Юрій Бєлоусов. За його словами, основними внутрішніми факторами, які створюють загрози незалежності прокурорів, або впливають на неї, є необхідність погодження всіх основних процесуальних документів у свого керівництва, що є сталою практикою, а також вплив на прокурорів через їх заробітну плату та премію.

Як розповів він, у новому законі «Про прокуратуру» є норма, яка встановлює розмір посадового окладу прокурора, але на практиці ця норма не діє. Натомість застосовується постанова Кабінету Міністрів України № 505 від 31.03.2012, котрою визначено в 4 рази менший посадовий оклад прокурорів. Іншу частину оплати праці прокурори отримують у вигляді премій (іноді вони становлять 70% заробітної плати). Нарахування або позбавлення премій  залежить від рішення його/її керівника, тож це використовується як дієвий механізм тиску на прокурора, котрий може не погоджуватися з рішеннями свого керівника.

 «Дуже важливо, аби прокурор приймав рішення на власний розсуд, спираючись на свої знання і професійний досвід, а не піддаючись тиску як в середині органів прокуратури, так і зовнішньому тиску з боку різних груп, які зацікавлені у впливі на таке рішення. Тому питання незалежності прокурора фактично впливає на всю ефективність розслідування кримінальних проваджень», – підсумував експерт.

Про передовий досвід, європейські та міжнародні стандарти щодо внутрішньої та зовнішньої незалежності прокурорів говорили міжнародні консультанти Ради Європи Ерік Сванідзе та Джеймс Гамільтон  відповідно. «Різноманітність прокурорських систем країн-членів Ради Європи ускладнює можливість говорити про єдину правильну модель забезпечення прокурорської незалежності, оскільки будь-які рекомендації повинні враховувати місце прокуратури серед органів правосуддя та ті функції, яка вона виконує. Проте є можливість встановлення стандартів, що враховують різноманітність моделей прокуратури, і Рекомендація Ради Європи REC(2000)19 є прикладом такої роботи», – зазначив Джеймс Гамільтон, колишній Генеральний прокурор Ірландії.

Учасники та учасниці круглого столу мали можливість обговорити Проект положення, який представив Голова РПУ Михайло Місюра. Запропонований Проект положення встановлює окремі форми та межі змісту незалежності прокурора, порядок розгляду матеріалів про загрозу незалежності прокурора, застосування заходів для її захисту та попередження ризиків. Проект положення буде фіналізовано Радою прокурорів за результатами дискусії та відповідно до коментарів, наданих консультантами Ради Європи, і в подальшому буде представлений для обговорення серед прокурорської спільноти та затвердження РПУ.

Підтримка організації цього заходу є частиною системного сприяння з боку Ради Європи впровадження реформи прокуратури в Україні відповідно до європейських стандартів та передового досвіду.

Посилання на публікацію на офіційній сторінці Офісу Ради Європи у Фейсбуці: https://bit.ly/2Jaz52I


Event to discuss the issue of the prosecutorial independence in light of international standards and the Council of Europe member states best practices, 16/04/2019