Back

60-річчя Європейської соціальної хартії: Декларація Комітету міністрів

Ухвалена 13 жовтня 2021 року на 1414-й зустрічі заступників міністрів
Комітет міністрів Страсбург 19 жовтня 2021
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
60-річчя Європейської соціальної хартії: Декларація Комітету міністрів

Цього дня шістдесят років тому назад, 18 жовтня 1961 року, у Турині, держави-члени Ради Європи закріпили в міжнародному праві низку соціальних прав. Уперше цілі в області соціальних прав,викладені у Загальній декларації прав людини, і мета соціального прогресу, зафіксована в Статуті Ради Європи, були перетворені в юридично зобов’язуючий міжнародний договір, що захищає широкий спектр соціальних прав на доповнення до прав, закріплених у Європейській конвенції про права людини.

Через шість десятиліть Європейська соціальна хартія залишається унікальним і цінним інструментом міжнародного права. Вона сприяла цілій низці позитивних зрушень у сфері захисту соціальних прав у державах-членах і поліпшенню життя людей по всій Європі. Нові права були внесені до Протоколу 1988 року і в переглянуту Європейську соціальну хартію 1996 року. Остання є загальновизнаною як найбільш сучасний міжнародний договір з прав людини в області соціальних прав, що дозволяє державам брати на себе зобов’язання різного рівня, просуваючись вперед з різною швидкістю в залежності від їх політичного, соціального та економічного розмаїття.

Комітет міністрів знов підтверджує видатну роль Європейської соціальної хартії в забезпеченні і просуванні соціальних прав у Європі і ще раз наголошує на своїй рішучості забезпечити системі Хартії політичну підтримку, надаючи інструменти та засоби, необхідні для забезпечення її ефективності. На думку Комітету міністрів, перед обличчям таких викликів, як глобалізація, демографічні зміни, нові інформаційні технології і наслідки пандемії Covid-19 сильна та ефективна Європейська соціальна хартія набуває особливої ​​важливості та значущості.

Механізми контролю, передбачені Хартією, також розвивалися з плином часу через практику і в силу рішень Комітету міністрів Ради Європи. Протокол 1995 року надав державам-учасницям можливість приєднатися до системи колективних скарг. З огляду на необхідність постійного вдосконалення системи захисту прав людини, у 2015 році Комітет міністрів приступив до обговорення питання про те, як поліпшити ситуацію із застосуванням Європейської соціальної хартії. Для забезпечення продовження цього процесу, важливість якого була відзначена на 131-й міністерській сесії в Гамбурзі 19 травня 2021 року, Комітет міністрів з нагоди 60-ї річниці Хартії заснував робочу групу.


 Декларація Комітету міністрів з нагоди 60-річчя ухвалення Європейської соціальної хартії (англійською)


Контактна Інформація Контактна Інформація
Офіс Ради Європи в Україні
вул. Іллінська, 8, під'їзд 7, поверх 6
Київ, 04070 Україна
Council of Europe Office in Ukraine
8, Illinska str., 7 entrance, 6 floor
Kyiv 04070, Ukraine

Голова Офісу, Представник Генерального секретаря Ради Європи  з питань координації програм співробітництва Ради Європи
пан Стен Ньорлов

Head of Office, Representative of the Secretary General of the Council of Europe on the coordination of cooperation programmes of the Council of Europe 
Mr Steen Nørlov

 Біографічна довідка 

 Biographical note

Tel.+38 044 425 60 01 
          +38 044 425 02 62

Fax.+38 044 425 60 01
            (ext.111)
            +38 044 425 02 62
            (ext.111)

kyivcoe.int

Contact form