Back

Рада Європи працює над посиленням гендерної рівності в Україні

Київ, Україна 07 березня, 2018
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Катя Тіілікайнен, радниця з гендерних питань

Катя Тіілікайнен, радниця з гендерних питань

Офіс Ради Європи в Україні працює над посиленням гендерної рівності в Україні. Радниця з гендерних питань, Катя Тіілікайнен, яка почала працювати в Офісі минулого року, розповідає про роботу Ради Європи щодо гендерних питань в Україні.

 

Яку діяльність проводить Офіс Ради Європи в Україні щодо питань гендерної рівності?

 Ми працюємо у багатьох напрямках задля посилення гендерної рівності в Україні. Ми реалізуємо проект, який безпосередньо зосереджує увагу на питаннях ґендерної рівності, як наприклад, нещодавно завершений проект «Боротьба з насильством проти жінок та дітей». Ми також маємо проект, спрямований на посилення доступу до правосуддя для жінок, які постраждали від насильства. У зазначеному проекті, який підтримується ЄС, було проведено дослідження щодо перешкод, механізмів правового захисту та гарних практик щодо доступу жінок до правосуддя в Україні, а також було розроблено навчальний посібник для суддів та прокурорів щодо забезпечення доступу жінок до правосуддя. Проект з реформування виборчої практики також мав особливий компонент, пов'язаний з підвищенням рівня політичної участі жінок.

Окрім проектів, сфокусованих на гендерних питаннях, ми просуваємо гендерну рівність у всіх наших проектах. Впровадження ґендерної рівності є одним із пріоритетів Стратегії Ради Європи щодо ґендерної рівності на 2018-2023 роки. Наприклад, проект «Посилення захисту прав людини внутрішньо переміщених осіб в Україні» наголошував на важливості рівного доступу для жінок та чоловіків у процесі розробки законодавчих змін щодо внутрішньо переміщених осіб (ВПО) або підтримки змін у юридичних процедурах та механізмах, що посилюють права ВПО. У рамках проекту також було проведено семінари задля підвищення обізнаності та запобігання гендерному насильству. У якості іншого прикладу можна навести семінар щодо викликів та можливостей гендерної рівності на місцевому рівні, що був організований в рамках проекту «Підсилення спроможності органів місцевого самоврядування».

 

 

Фото: Семінар «Гендерна рівність на місцевому рівні: виклики та можливості в Україні» в рамках проекту «Підсилення спроможності органів місцевого самоврядування»

 

Чому гендерна рівність настільки важлива?

 Перш за все, гендерна рівність є основним правом людини. Ніхто не повинен бути дискримінованим через те, що є жінкою або чоловіком. Всі країни повинні використовувати потенціал своїх жителів. Наприклад, згідно з різними дослідженнями, збільшення участі жінок на ринку праці має позитивний вплив на національну економіку. Жінки складають близько половини населення в кожній країні, тому їх інтереси повинні бути однаково представлені в процесі прийняття рішень. Більш рівноправні суспільства є також більш стійкими.

 Які основні виклики щодо гендерної рівності існують в Україні?

 У питаннях гендерної рівності вже було досягнуто прогресу, але багато чого ще потрібно зробити. Наприклад, політична участь жінок є низькою, лише 12% народних депутатів є жінками. З метою посилення рівності між жінками та чоловіками важливо також боротися зі стереотипами, які обмежують повноцінне використання потенціалу жінок та чоловіків. Це може стосуватися як професійного життя, так і розподілу обов’язків у домогосподарствах. Ще однією перешкодою для забезпечення гендерної рівності в Україні є насильство щодо жінок. Насильство щодо жінок негативно впливає не тільки на жінок, а й на дітей, громади та суспільство в цілому. Насильство щодо жінок має величезні емоційні, психологічні та економічні витрати. Домівка повинна бути безпечним місцем для кожного з її мешканців, і ніхто не повинен відчувати страх вдома. Важливим інструментом запобігання та боротьби з насильством, зокрема домашнім насильством, є Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами, так звана Стамбульська конвенція. Конвенція передбачає комплексний підхід: це не тільки запобігання насильству, а й захист жертв насильства, а також притягнення до відповідальності тих, хто вчинив насильство. Україна підписала Конвенцію, але поки що не ратифікувала її. Задля підтримки України у боротьбі з насильством щодо жінок та домашнім насильством в рамках нашого проекту «Боротьба з насильством щодо жінок та дітей в Україні» було розроблено конкретні робочі інструменти для відповідних груп фахівців, які безпосередньо взаємодіють з жертвами насильства щодо жінок (поліція, судді та прокурори й соціальні служби), та тих органів влади в Україні, які відповідають за зміни у суспільному сприйнятті та підвищенні обізнаності серед широкої громадськості.

Якщо говорити про Стамбульську конвенцію, чому її ратифікація настільки важлива?

 Як вже згадувалося, Конвенція передбачає комплексний підхід до запобігання та боротьби з насильством щодо жінок та домашнім насильством. Потреби та права жертв лежать в основі Конвенції.  Наприклад, задля захисту жертв конвенція передбачає створення притулків, а також безкоштовну цілодобову гарячу лінію. Вона криміналізує різні форми насильства щодо жінок, такі як різноманітні форми домашнього насильства, зґвалтування, сексуальні домагання. Вона також передбачає посилену співпрацю між різними органами влади (представниками правоохоронних органів, соціальних служб, прокуратури тощо). Насильство щодо жінок є порушенням прав людини. Насильство щодо жінок та домашнє насильство руйнує українські сім'ї і більше не може сприйматися як приватна справа.

Більш детальну інформацію про Конвенцію можна знайти тут українською та англійською мовами.

 

 Фото: Захід проекту «Боротьба з насильством щодо жінок та дітей в Україні»


Контактна Інформація Контактна Інформація
Council of Europe Office in Ukraine
8, Illinska str., 7 entrance, 6 floor
Kyiv 04070, Ukraine
Офіс Ради Європи в Україні
вул. Іллінська, 8, під'їзд 7, поверх 6
Київ, 04070 Україна

Голова Офісу: Мортен Енберг, Представник Генерального секретаря Ради Європи з питань координації програм співробітництва Ради Європи

Head of Office: Мårten Ehnberg, Representative of the Secretary General in charge of the co-ordination of the co-operation programmes in Ukraine

Tel.+38 044 425 60 01 
          +38 044 425 02 62

Fax.+38 044 425 60 01
            (ext.111)
            +38 044 425 02 62

            (ext.111)

kyiv@coe.int

Contact form