Back

Тендер на закупівлю друкарських, видавничих та супутніх послуг

Київ, Україна 06 серпня 2020
 • Diminuer la taille du texte
 • Augmenter la taille du texte
 • Imprimer la page
 • Imprimer en PDF
Тендер на закупівлю друкарських, видавничих та супутніх послуг

Спільний Проєкт Європейського Союзу та Ради Європи «ЄС та Рада Європи працюють разом задля посилення операційної спроможності Омбудсмана у захисті прав людини» («Проєкт») оголошує тендерну процедуру закупівлі друкарських, видавничих та супутніх послуг.

Термін подачі тендерних пропозицій для участі у відборі - до 12:00 13 серпня 2020 р.

Тендерні пропозиції мають бути подані лише на електронну пошту (разом з додатками) DGI-HRImplementation@coe.int з темою електронного листа: Tender 4757/2020/9. Тендерні пропозиції, подані на іншу електронну пошту, будуть відхилені.

Усі питання щодо тендеру мають бути подані щонайменше за 3 (три) дні до завершення терміну подачі пропозицій та мають бути адресовані виключно на електронну пошту DGI-HRImplementation@coe.int з такою темою: Tender 4757/2020/9_Question.

Проєкт оголошує тендерну процедуру для відбору 3 постачальників для закупівлі друкарських, видавничих та супутніх послуг. З відібраними постачальниками буде укладено Рамкову Угоду, в рамках якої Проєкт за потреби буде звертатися до постачальників із замовленням на надання конкретних друкарських, видавничих та супутніх послуг (наприклад, дизайн, друк посібників, доповідей, брошур, інфографіки, сертифікатів тощо).

Очікуваний строк дії Рамкової Угоди: до 9 липня 2021 року (або до фактичної дати закінчення Проєкту у разі його продовження).

NB! Проєкт звільнений від сплати ПДВ в Україні як спільний проєкт Європейського Союзу та Ради Європи, який зареєстрований у Міністерстві економіки України на підставі Постанови Кабінету Міністрів України «Про єдину систему використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги» № 153, затвердженої від 15.02.2002 року. Відповідно, рахунки за послуги, що надаватимуться згідно з цією Рамковою Угодою, мають бути надані БЕЗ урахування ПДВ, якщо Рада Європи не вимагатиме іншого.

А. Як працює рамкова угода? (процедура замовлень)

Протягом усього періоду дії цієї Рамкової Угоди попередньо відібрані Постачальники послуг будуть користуватися ексклюзивним правом в межах сфери дії цієї Угоди.

1. 1-й етап: Відбір Постачальників послуг та підписання Рамкової Угоди

Рада Європи обере 3 (трьох) Постачальників послуг за умови наявності достатньої кількості учасників, які відповідають критеріям виключення та допустимості. У разі, якщо кількість допустимих учасників тендеру перевищує максимальну кількість обраних Постачальників послуг, Рада Європи залишає за собою право надавати перевагу учасникам тендеру, які набрали найбільшу оцінку на основі критеріїв конкурсу (див. Розділ В нижче)

Підписана копія Договору про залучення буде повернена попередньо відібраним Постачальникам послуг. Відповідно Рамкова Угода вважатиметься укладеною між Радою Європи та цими попередньо обраними Постачальниками послуг.

2. 2-й етап: оцінювання документів конкретного «оголошення про замовлення послуг»

Після підписання Рамкової Угоди у випадку кожного конкретного замовлення будуть проводитися спрощені конкурсні процедури для визначення того, хто з попередньо обраних Постачальників послуг надаватиме послуги за конкретним замовленням.

Протягом періоду виконання Рамкової Угоди спрощені тендерні процедури, а саме «оголошення про замовлення» (Call-offs), будуть запускатися щоразу, коли виникає потреба в послугах. На ці «оголошення про замовлення» подавати пропозиції можуть лише попередньо обрані Постачальники послуг.

Під час кожного «оголошення про замовлення» попередньо обраних Постачальників послуг буде проінформовано про технічне завдання, та, за потреби, додаткові правила тендеру та додаткові правові умови. У кожному повідомленні зазначається термін подання тендерних пропозицій, а також усі супровідні документи з урахуванням складності відповідного «оголошення про замовлення». Отримані тендерні пропозиції щодо конкретного замовлення після завершення цього терміну розглядатися не будуть.

Щоб ознайомитися з більш детальною інформацією про процедури «оголошення про замовлення», дивіться правові умови (відображені в Угоді про залучення).

Рада Європи залишає за собою право укладати договори з третіми сторонами, якщо пропозиції, надані попередньо відібраними Постачальниками послуг, не відповідають належним професійним стандартам, не охоплюють весь обсяг потреб Ради Європи або якщо не надається відповідна пропозиція.

Критерії оцінювання (див. Розділ А.3 нижче) застосовуватимуться для кожного «оголошення про замовлення» для того, щоб визначити, яка пропозиція надає найкраще співвідношення ціни та якості.

3. Критерії оцінювання та оцінювання відповідного «оголошення про замовлення»

 • (40%) Спроможність надання потрібних послуг, зокрема:
  • технічна якість пропозиції: якість матеріалів та ефективність методів роботи, запропонованих для конкретного завдання, кваліфікація та досвід роботи персоналу, що надає конкретні послуги;
 • (60%) Фінансова пропозиція

Вищезазначені критерії будуть застосовуватися до документів, отриманих Радою Європи під час кожного «оголошення про замовлення».

В. Оцінювання (перший етап рамкового договору)

Критерії виключення та відсутність конфлікту інтересів (підписуючи Договір про залучення, учасник/учасниця тендеру підтверджує, що він/вона не перебуває у жодній з перелічених нижче ситуацій)[1]

Учасники тендеру виключаються з процесу участі, якщо вони:

 • відбувають покарання за рішенням суду за одним або кількома звинуваченнями, а саме: участь у злочинних угрупованнях, корупційних схемах, шахрайстві, відмиванні грошей;
 • знаходяться у стані банкрутства, ліквідації, згортання діяльності, неплатоспроможності або заборгованості перед кредиторами та знаходяться у будь-якій іншій ситуації, що є наслідком зазначених станів;
 • отримали рішення суду, що набрало законної сили, за порушення, які впливають на професійну репутацію та спроможність, та вважається серйозним професійним порушенням;
 • не виконують зобов’язання щодо сплати внесків до системи соціального страхування, податків та зборів, відповідно до законодавства країни, в якій зареєстровано установу чи проживання;
 • мають конфлікт інтересів;
 • є власником (власниками) або виконавчим директором (директорами), у випадку юридичної особи, включеними у списки осіб або організацій, що є суб’єктами обмежувальних процедур Європейського Союзу (доступний www.sanctionsmap.eu).

Критерії допустимості

Учасники тендеру повинні продемонструвати, що вони відповідають наступним критеріям (оцінюються на основі усіх наданих документів, перелічених у розділі):

 • бути зареєстрованим як компанія, яка надає послуги з друку та видавничої діяльності відповідно до національного законодавства;
 • 3 роки досвіду надання подібних послуг;
 • достатня кількість технічних та людських ресурсів для виконання контракту.

Критерії оцінювання

Якщо, після застосування критеріїв допустимості до учасників тендеру, залишається більша кількість Постачальників послуг, ніж максимальна кількість, оголошена в цьому конкурсі, Рада Європи буде оцінювати учасників тендеру за наступними критеріями:

 • Критерій № 1: Підтверджений досвід надання подібних послуг за останні 3 роки (40%)
 • Критерій № 2: Технічні можливості (40%), зокрема технічне обладнання для друку, палітурки, ламінування та пов’язані з цим послуги;
 • Критерій № 3: Людські ресурси (20%), зокрема редактори, коректори, графічні дизайнери, які можуть надавати послуги за потреби.

Багаторазове проведення тендеру не дозволяється.

С. Документи, які необхідно подати для участі в тендері

 • Заповнена і підписана Угода про залучення;
 • Перелік власників та виконавчих директорів, лише для юридичних осіб;
 • Реєстраційні документи (скановані копії оригіналів українською мовою);
 • Портфоліо компанії, яке детально описує перелік послуг, які надає компанія, попередній досвід надання подібних послуг, технічне обладнання та відповідна технічна спроможність компанії, а також наявний людський ресурс;
 • Щонайменше 5 прикладів надрукованої/виготовленої продукції (наприклад, фотографії друкованих матеріалів, файли публікацій та /або посилання на електронні публікації), що раніше були розроблені учасником тендеру);
 • Тендерний файл.

Угода про залучення (Act of Engagement) має бути заповнена англійською мовою. Усі інші документи можуть бути надані англійською або українською мовами. У разі невиконання цієї вимоги учасники тендеру будуть виключені із тендерної процедури. Якщо будь-який з документів, перелічених вище, відсутній, Рада Європи має право відхилити тендерну пропозицію.

Рада Європи матиме право відхилити тендерну пропозицію у разі якщо якість документів є такою, що вони є нечитабельними після того, як їх надрукують.

 

[1] Рада Європи залишає за собою право просити учасників тендеру на більш пізньому етапі надати такі підтверджувальні документи:

 • Витяг із реєстру про судимість або відсутність судимостей, а саме документ, виданий компетентними судовим чи адміністративним органом країни реєстрації, що свідчить про те, що перші три вимоги, перелічені вище за критеріями виключення виконуються;
 • Довідка, видана компетентним органом країни реєстрації, що вказує на те, що дотримується четверта вимога;
 • Для юридичних осіб – витяг з реєстру компаній або інший офіційний документ, який підтверджує право власності та контролю за Учасником тендеру;
 • Для фізичних осіб (зокрема власників та виконавчих директорів юридичних осіб) скановану копію дійсного посвідчення особи з фотографією (наприклад, паспорта). 

Контактна Інформація Контактна Інформація
Council of Europe Office in Ukraine
8, Illinska str., 7 entrance, 6 floor
Kyiv 04070, Ukraine
Офіс Ради Європи в Україні
вул. Іллінська, 8, під'їзд 7, поверх 6
Київ, 04070 Україна

Tel.+38 044 425 60 01 
          +38 044 425 02 62

Fax.+38 044 425 60 01
            (ext.111)
            +38 044 425 02 62

            (ext.111)

kyivcoe.int

Contact form